Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку України

Клікніть на папку, щоб відкрити нижчий рівень
[укр | eng]
 Розділ 24 ОДИНИЦІ, ВИКОРИСТОВУВАНІ У ФІНАНСОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
 2401 Зміна [змін | -]
 2402 День [дн | -]
 2403 Тисяча гривень вартості готової продукції [тис.грн.варт. готов.прод | -]
 2404 Тисяча гривень вартості послуг за рік [тис.грн. варт. послуг/р. | -]
 2405 Тисяча гривень вартості будівельно-монтажних робіт [тис.грн. варт. буд.монтаж.робіт | -]
 2406 Машино-день [маш.дн | -]
 2407 Машино-місяць [маш.місц | -]
 2408 Машино-зміна [маш.змін | -]
 2409 Нормо-зміна [норм.змін | -]
 2410 Норма за годину [норм/год | -]
 2411 Година на добу [год/доб | -]
 2412 Людино-день [люд.дн | -]
 2413 Тисяча людино-днів [тис.люд.дн | -]
 2414 Тисяча робочих місць [тис.роб.місць | -]
 2415 Тонна за зміну [т/змін | -]
 2416 Штука за годину [шт/год | -]
 2417 Штука у середньому за добу [шт.середн/доб | -]
 2418 Обліковий верстат [облік.верст | -]
 2419 Метр на людину [м/люд | -]
 2420 Ліжко-доба [ліжк.доб | -]
 2421 Кубічний метр на людину [м3/люд | -]
 2422 Понаднормова година [понаднорм.год | -]
 2423 Відсоток [% | -]
 2424 Робоча година [роб. год | -]
 2425 Людина [люд | -]
 2426 Тисяча людей [тис. люд | -]
 2427 Мільйон людей [млн. люд | -]
 2428 Мільярд людей [млрд. люд | -]
 2429 Тисяча годин [тис. год | -]
 2430 Десятиріччя [десятиріч | -]
 2431 Одиниця (продукції) [од | -]
 2432 Мільярд одиниць (продукції) [млрд. од | -]
 2433 Тисяча гривень у діючих цінах [тис. грн. діюч. цінах | -]
 2434 Мільйон гривень у діючих цінах [млн. грн. діюч. цінах | -]
 2435 Відсоток до відповідного періоду [%/відп. періоду | -]
 2436 Гривня у відпускних цінах [грн. відпуск. цінах | -]
 2437 Тисяча гривень у відпускних цінах [тис. грн. відпуск. цінах | -]
 2438 Мільйон гривень у відпускних цінах [млн. грн. відпуск. цінах | -]
 2439 Копійка у діючих цінах [коп. діюч. цінах | -]
 2440 Гривня у діючих цінах [грн. діюч. цінах | -]
 2441 Тисяча гривень у порівняних цінах [тис. грн. порівн. цінах | -]
 2442 Мільйон гривень у порівняних цінах [млн. грн. порівн. цінах | -]
 2443 Відсоток до початку періоду [%/поч. періоду | -]
 2444 Відсоток до відповідного періоду попереднього року [%/відп. періоду поперед.року | -]
 2445 Питома вага, % [питом. вага | -]
 2446 Одиниця обміну вартості первісна [Од.обміну варт.перв | -]
 2447 Одиниця обміну вартості ринкова [Од.обміну варт.ринк | -]
 2448 Одиниця обміну вартості номінальна [Од.обміну варт.номін | -]
 2449 Одиниця обміну вартості балансова [Од.обміну варт. баланс | -]
 2450 Одиниця обміну вартості відновлена [Од.обміну варт. віднов | -]
 2451 Одиниця обміну вартості залишкова [Од.обміну варт. залиш | -]
 2452 Одиниця обміну вартості ліквідаційна [Од.обміну варт. ліквід | -]
 2453 Одиниця обміну вартості корисного використання об'єкта основних засобів [Од.обміну варт.корис. викор.об.ОЗ | -]
 2454 Гривня [грн | -]
 2455 Тисяча гривень [тис. грн | -]
 2456 Мільйон гривень [млн. грн | -]
 2457 Умовна одиниця [умов.од | -]
 2458 Тисяча умовних одиниць [тис. умов.од | -]
  • Нові оголошення
  • Нові компанії
  • Наші послуги
  • Розробляємо та супроводжуємо сайти для малого та середнього бізнесу на базі нашого домену. Наприклад: autoschool.dovidnyk.in.ua, де замість autoschool - буде назва вашого підприємства.
    Виготовлення сайту: 500 грн.
    Підтримка сайту: 200 грн за рік. Якщо вас зацікавила ця пропозиція - пишіть нам у Зворотньому зв'язку.
    з повагою, команда Довідника.