Номенклатура продукції сільського господарства 2014 України

Клікніть на папку, щоб відкрити нижчий рівень
 02.1 Тварини сільськогосподарські живі та продукція їх розведення
 02.11 Велика рогата худоба жива та продукція її відтворення
 02.11.01 Велика рогата худоба жива
 02.11.01.01 Бугаї-плідники живі
 02.11.01.02 Корови живі
 02.11.01.02.01 Корови молочних порід живі
 02.11.01.02.02 Корови м'ясних порід живі
 02.11.01.03 Корови на відгодівлі живі
 02.11.01.04 Воли робочі живі
 02.11.01.05 Телята до 1 року живі
 02.11.01.05.01 Бички та волики до 1 року живі
 02.11.01.05.02 Телички до 1 року живі
 02.11.01.06 Бички від 1 року до 2 років живі
 02.11.01.07 Бички старші 2 років живі
 02.11.01.08 Телиці від 1 року до 2 років живі
 02.11.01.08.01 Телиці від 1 року до 2 років запліднені, живі
 02.11.01.08.02 Телиці від 1 року до 2 років інші, живі
 02.11.01.09 Телиці старші 2 років живі
 02.11.01.09.01 Телиці старші 2 років запліднені живі
 02.11.01.09.02 Телиці старші 2 років інші живі
 02.11.02 Буйволи живі
 02.11.02.01 Буйволи дорослі живі
 02.11.02.02 Молодняк буйволів живий
 02.11.03 Яки живі
 02.11.03.01 Яки дорослі живі
 02.11.03.02 Молодняк яків живий
 02.11.04 Велика рогата худоба жива інша, н.в.і.у.
 02.11.04.01 Велика рогата худоба доросла інша, жива
 02.11.04.02 Молодняк великої рогатої худоби іншої, живий
 02.11.05 Продукція відтворення великої рогатої худоби
 02.11.05.01 Сперма великої рогатої худоби
 02.12 Свині живі
 02.12.01 Свині живі
 02.12.01.01 Кнури-плідники живі
 02.12.01.02 Свиноматки живі
 02.12.01.02.01 Свиноматки основні живі
 02.12.01.02.02 Свиноматки ті, що перевіряються, живі
 02.12.01.03 Свині ремонтні живі
 02.12.01.03.01 Хрячки ремонтні старші 4 місяців живі
 02.12.01.03.02 Свинки ремонтні старші 4 місяців живі
 02.12.01.04 Поросята живі
 02.12.01.04.01 Поросята до 2 місяців живі
 02.12.01.04.02 Поросята від 2 до 4 місяців живі
 02.13 Вівці та кози живі та продукція їх розведення
 02.13.01 Вівці та кози живі
 02.13.01.01 Вівці живі
 02.13.01.01.01 Барани-плідники живі
 02.13.01.01.02 Вівцематки та ярки старші 1 року живі
 02.13.01.01.02.1 Вівцематки живі
 02.13.01.01.02.2 Ярки старше 1 року живі
 02.13.01.01.03 Ягнята до 1 року живі
 02.13.01.01.03.1 Ярочки до 1 року живі
 02.13.01.01.03.2 Баранчики до 1 року живі
 02.13.01.01.04 Вівці інші, н.в.і.у., живі
 02.13.01.02 Кози живі
 02.13.01.02.01 Козли-плідники живі
 02.13.01.02.02 Козоматки живі
 02.13.01.02.03 Козенята до 1 року живі
 02.13.01.02.03.1 Кізочки до 1 року живі
 02.13.01.02.03.2 Козлики до 1 року живі
 02.13.01.02.04 Кози інші, н.в.і.у., живі
 02.13.02 Вовна овець і кіз
 02.13.02.01 Вовна овець
 02.13.02.01.01 Вовна овець тонкорунних
 02.13.02.01.02 Вовна овець напівтонкорунних
 02.13.02.01.03 Вовна овець напівгрубововних
 02.13.02.01.04 Вовна овець грубововних
 02.13.02.01.05 Вовна овець каракульських і смушкових
 02.13.02.01.06 Вовна овець інших, н.в.і.у.
 02.13.02.02 Вовна кіз
 02.13.02.02.01 Вовна кіз
 02.13.02.02.02 Пух козячий
 02.14 Коні та інші тварини родини конячих, живі
 02.14.01 Коні живі
 02.14.01.01 Жеребці-плідники живі
 02.14.01.02 Кобили від 3 років і старші живі
 02.14.01.03 Кобилки до 3 років живі
 02.14.01.04 Жеребчики до 3 років живі
 02.14.01.05 Лошата до 1 року живі
 02.14.01.06 Коні інші, н.в.і.у., живі
 02.14.02 Віслюки живі
 02.14.02.01 Віслюки-плідники живі
 02.14.02.02 Ослиці живі
 02.14.02.03 Молодняк віслюків до 3 років живий
 02.14.02.04 Віслюки інші, н.в.і.у., живі
 02.14.03 Мули живі
 02.14.04 Лошаки живі
 02.15 Молоко від сільськогосподарських тварин усіх видів, сире
 02.15.01 Молоко великої рогатої худоби сире
 02.15.01.01 Молоко коров'яче сире
 02.15.01.01.01 Молоко корів молочних порід сире
 02.15.01.01.02 Молоко корів м'ясних порід сире
 02.15.01.02 Молоко буйволиць сире
 02.15.01.03 Молоко ячих сире
 02.15.01.04 Молоко іншої великої рогатої худоби сире, н.в.і.у.
 02.15.02 Молоко овець сире
 02.15.03 Молоко кіз сире
 02.15.04 Молоко кобил сире
 02.15.05 Молоко тварин інших сире, н.в.і.у.
 02.16 Волос тварин
 02.16.01 Волос великої рогатої худоби
 02.16.02 Волос коней
 02.16.03 Волос тварин інших, н.в.і.у.
 02.17 Птиця свійська жива та яйця птиці свійської
 02.17.01 Птиця свійська жива
 02.17.01.01 Кури та півні живі
 02.17.01.01.01 Півні живі
 02.17.01.01.01.1 Півні яєчних порід живі
 02.17.01.01.01.2 Півні м'ясних і м'ясо-яєчних порід живі
 02.17.01.01.02 Кури-несучки живі
 02.17.01.01.02.1 Кури-несучки яєчних порід живі
 02.17.01.01.02.2 Кури-несучки м'ясних і м'ясо-яєчних порід живі
 02.17.01.01.03 Молодняк курей усякого віку живий
 02.17.01.01.03.1 Молодняк курей яєчних порід усякого віку живий
 02.17.01.01.03.2 Молодняк курей м'ясних та м'ясо-яєчних порід усякого віку живий
 02.17.01.01.04 Курчата?бройлери м'ясних і м'ясо?яєчних порід живі
 02.17.01.01.05 Курчата добові
 02.17.01.02 Індики живі
 02.17.01.02.01 Індики живі
 02.17.01.02.02 Індички живі
 02.17.01.02.03 Молодняк індиків живий
 02.17.01.03 Гуси живі
 02.17.01.03.01 Гусаки живі
 02.17.01.03.02 Гуски живі
 02.17.01.03.03 Молодняк гусей живий
 02.17.01.04 Качки живі
 02.17.01.04.01 Селезні живі
 02.17.01.04.02 Качки-несучки живі
 02.17.01.04.03 Молодняк качок живий
 02.17.01.04.04 Каченята-бройлери живі
 02.17.01.05 Індокачки живі
 02.17.01.05.01 Селезні індокачок живі
 02.17.01.05.02 Індокачки-несучки живі
 02.17.01.05.03 Молодняк індокачок живий
 02.17.01.06 Цесарки живі
 02.17.01.06.01 Цісарі живі
 02.17.01.06.02 Цесарки-несучки живі
 02.17.01.06.03 Молодняк цесарок живий
 02.17.01.07 Перепілки живі
 02.17.01.07.01 Перепели живі
 02.17.01.07.02 Перепілки-несучки живі
 02.17.01.07.03 Молодняк перепелів живий
 02.17.01.08 Фазани живі
 02.17.01.08.01 Фазани дорослі живі
 02.17.01.08.02 Молодняк фазанів живий
 02.17.01.09 Страуси живі
 02.17.01.09.01 Страуси дорослі живі
 02.17.01.09.02 Молодняк страусів живий
 02.17.01.10 Птиця свійська жива інша, н.в.і.у.
 02.17.01.10.01 Птиця свійська інша доросла, жива
 02.17.01.10.02 Молодняк птиці свійської іншої, живий
 02.17.02 Яйця птиці свійської в шкаралупі свіжі
 02.17.02.01 Яйця курячі в шкаралупі свіжі
 02.17.02.01.01 Яйця курей?несучок в шкаралупі свіжі
 02.17.02.01.02 Яйця курячі в шкаралупі свіжі, інші, н.в.і.у.
 02.17.02.02 Яйця індиків в шкаралупі свіжі
 02.17.02.03 Яйця гусей в шкаралупі свіжі
 02.17.02.04 Яйця качок та індокачок в шкаралупі свіжі
 02.17.02.05 Яйця цесарок в шкаралупі свіжі
 02.17.02.06 Яйця перепілок в шкаралупі свіжі
 02.17.02.07 Яйця птиці іншої в шкаралупі свіжі, н.в.і.у.
 02.18 Тварини сільськогосподарські інші живі та продукція їх розведення
 02.18.01 Тварини сільськогосподарські інші живі
 02.18.01.01 Кролі живі
 02.18.01.01.01 Кролі живі
 02.18.01.01.02 Кролематки живі
 02.18.01.01.03 Молодняк кролів живий
 02.18.01.02 Тварини хутрові живі
 02.18.01.02.01 Лисиці живі
 02.18.01.02.01.1 Лисиці дорослі, живі
 02.18.01.02.01.2 Молодняк лисиць живий
 02.18.01.02.02 Песці живі
 02.18.01.02.02.1 Песці дорослі, живі
 02.18.01.02.02.2 Молодняк песців живий
 02.18.01.02.03 Норки живі
 02.18.01.02.03.1 Норки дорослі, живі
 02.18.01.02.03.2 Молодняк норок живий
 02.18.01.02.04 Нутрії живі
 02.18.01.02.04.1 Нутрії дорослі, живі
 02.18.01.02.04.2 Молодняк нутрій живий
 02.18.01.02.05 Соболі живі
 02.18.01.02.05.1 Соболі дорослі, живі
 02.18.01.02.05.2 Молодняк соболів живий
 02.18.01.02.06 Бобри живі
 02.18.01.02.06.1 Бобри дорослі, живі
 02.18.01.02.06.2 Молодняк бобрів живий
 02.18.01.02.07 Ондатри живі
 02.18.01.02.07.1 Ондатри дорослі, живі
 02.18.01.02.07.2 Молодняк ондатр живий
 02.18.01.02.08 Фретки живі
 02.18.01.02.08.1 Фретки дорослі, живі
 02.18.01.02.08.2 Молодняк фреток живий
 02.18.01.02.09 Тварини хутрові живі інші, н.в.і.у.
 02.18.01.02.09.1 Тварини хутрові інші дорослі, живі
 02.18.01.02.09.2 Молодняк тварин хутрових інших, живий
 02.18.01.03 Бджоли живі
 02.18.01.03.01 Бджолосім'ї
 02.18.01.03.02 Бджоли?пакети (рій)
 02.18.01.03.03 Матка бджолина
 02.18.01.04 Рептилії (у т.ч. змії і черепахи), розведені на фермах, живі
 02.18.01.05 Олені живі
 02.18.01.06 Хробаки каліфорнійські та вермикультури інші (крім морських)
 02.18.01.07 П’явки, розведені на фермах, живі
 02.18.01.08 Тварини сільськогосподарські живі інші, н.в.і.у.
 02.18.02 Продукція тваринного походження інша
 02.18.02.01 Мед натуральний
 02.18.02.02 Равлики живі (крім равликів морських)
 02.18.02.03 Продукція тваринного походження їстівна інша
 02.18.02.04 Грена
 02.18.02.05 Кокони шовкопряда, придатні для розмотування
 02.18.02.06 Віск і спермацет комах, очищені або неочищені, забарвлені або незабарвлені
 02.18.02.06.01 Віск комах
 02.18.02.06.01.1 Віск бджолиний
 02.18.02.06.01.2 Віск комах інших
 02.18.02.06.02 Спермацет комах
 02.18.02.07 Ембріони сільськогосподарських тварин для розмноження
 02.18.02.08 Гній тварин сільськогосподарських і послід птиці свійської необроблені
 02.18.02.08.01 Гній великої рогатої худоби необроблений
 02.18.02.08.02 Гній свиней необроблений
 02.18.02.08.03 Гній овець і кіз необроблений
 02.18.02.08.04 Гній коней необроблений
 02.18.02.08.05 Гній сільськогосподарських тварин інших
 02.18.02.08.06 Послід птиці свійської необроблений
 02.18.02.09 Шкури тварин хутрових сирі, крім шкур ягнят
 02.18.02.09.01 Шкури лисиць сирі
 02.18.02.09.02 Шкури песців сирі
 02.18.02.09.03 Шкури норок сирі
 02.18.02.09.04 Шкури нутрій сирі
 02.18.02.09.05 Шкури соболів сирі
 02.18.02.09.06 Шкури бобрів сирі
 02.18.02.09.07 Шкури ондатр сирі
 02.18.02.09.08 Шкури фреток сирі
 02.18.02.09.09 Шкури кролів сирі
 02.18.02.09.10 Шкури тварин хутрових інших сирі
 02.18.02.10 Шкури ягнят сирі
 02.18.02.10.01 Каракульча
 02.18.02.10.02 Каракуль
 02.18.02.10.03 Смушки
 02.18.02.11 Шкури тварин сільськогосподарських інших сирі
 02.18.02.11.01 Шкури великої рогатої худоби сирі
 02.18.02.11.02 Шкури коней сирі
 02.18.02.11.03 Шкури овець і кіз сирі
 02.18.02.11.04 Шкури свиней сирі
 02.18.02.11.05 Шкіра плазунів сира
 02.18.02.11.06 Шкури тварин сільськогосподарських інших сирі, н.в.і.у.
 02.18.02.12 Продукція тваринного походження неїстівна інша

Структура коду НПСГ має такий вигляд:

ХХ розділ
ХХ.Х підрозділ
ХХ.ХХ група
ХХ.ХХ.ХХ підгрупа
ХХ.ХХ.ХХ.ХХ клас
ХХ.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ підклас
ХХ.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ.Х вид
  • Нові оголошення
  • Нові компанії
  • Наші послуги
  • Розробляємо та супроводжуємо сайти для малого та середнього бізнесу на базі нашого домену. Наприклад: autoschool.dovidnyk.in.ua, де замість autoschool - буде назва вашого підприємства.
    Виготовлення сайту: 500 грн.
    Підтримка сайту: 200 грн за рік. Якщо вас зацікавила ця пропозиція - пишіть нам у Зворотньому зв'язку.
    з повагою, команда Довідника.