"УТЕЛ" ДП ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" ДОЧIРНЄ ПIДРИЄМСТВО "УТЕЛ" ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИС, Київ"УТЕЛ" ДП ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" ДОЧIРНЄ ПIДРИЄМСТВО "УТЕЛ" ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИС, Київ

[en: "UtelSubsidiary JSCUKRTELEKOMSubsidiary PIDRYYEMSTVOUtelOpen Joint Stock TOVARYS"]

, Владимирская ул., 101, Київ

[en: Vladymyrskaya ul., 101, Kyiv ]


Місце знаходження


Схожі компанії