ЦЕНТР ПРОМИСЛОВОЇ КООПЕРАЦIЇ СП ТОВ. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ СПIЛНЕ ПIДПРИЄМСТВ, КиївЦЕНТР ПРОМИСЛОВОЇ КООПЕРАЦIЇ СП ТОВ. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ СПIЛНЕ ПIДПРИЄМСТВ, Київ

[en: center of industrial cooperation is JV. Limited Liability Company SPILNE ENTERPRISES]

, Васильковская ул., 1, Київ

[en: Vasyl'kovskaya ul., 1, Kyiv ]


Місце знаходження


Схожі компанії