ДП ХЛIБОКОМБIНАТ N12 АТ КИїВХЛIБ ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИїВХЛIБ <ХЛ, КиївДП ХЛIБОКОМБIНАТ N12 АТ КИїВХЛIБ ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <КИїВХЛIБ <ХЛ, Київ

[en: SE Bakery N12 AT KYyiVHLIB Enterprises Subsidiary Joint-Stock Company "KYyiVHLIB "CL]

, Чаадаева П. ул., 5, Київ

[en: Chaadaeva P. ul., 5, Kyiv ]


Місце знаходження


Схожі компанії