IНТЕРКОМПЛЕКС -ХОЛДIНГ СП СПIЛЬНА УКРАЇНСЬКО-БОЛГАРСЬКА ФIРМА "IНТЕРКОМПЛЕКС-ХОЛДIНГ, КиївIНТЕРКОМПЛЕКС -ХОЛДIНГ СП СПIЛЬНА УКРАЇНСЬКО-БОЛГАРСЬКА ФIРМА "IНТЕРКОМПЛЕКС-ХОЛДIНГ, Київ

[en: "INTERKOMPLEKS-HOLDINH JV Common UKRAINIAN-Bulgarian firmINTERKOMPLEKS-HOLDINH"]

, Леси Украинки б-р, 34, Київ

[en: Lesy Ukraynky b-r, 34, Kyiv ]


Місце знаходження


Схожі компанії