"ЛИБIДЬ" ОБ"ЄДН. СПIВВЛАСН. БАГАТОКВ. БУД. "ЛИБIДЬ" ОБ"ЄДНАННЯ СПIВВЛАСНИКIВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНК, Київ"ЛИБIДЬ" ОБ"ЄДН. СПIВВЛАСН. БАГАТОКВ. БУД. "ЛИБIДЬ" ОБ"ЄДНАННЯ СПIВВЛАСНИКIВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНК, Київ

[en: "LYBIDBAYEDN. SPIVVLASN. BAHATOKV. BUD.LYBIDBAUNITY SPIVVLASNYKIV apartment buildings"]

, Гайдара ул., 27, Київ

[en: Hajdara ul., 27, Kyiv ]


Місце знаходження


Схожі компанії