НАУКОВО-ТЕХНIЧНЕ ТОВАРИСТВО КОМУН.ГОСП-ВА ТА ПОБУТ.ОБСЛ.УКРА НАУКОВО-ТЕХНIЧНЕ ТОВАРИСТВО КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА П, КиївНАУКОВО-ТЕХНIЧНЕ ТОВАРИСТВО КОМУН.ГОСП-ВА ТА ПОБУТ.ОБСЛ.УКРА НАУКОВО-ТЕХНIЧНЕ ТОВАРИСТВО КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА П, Київ

[en: Science and Technology COMPANY KOMUN.HOSP Island and POBUT.OBSL.UKRA Science and Technology COMPANY MUNICIPAL AND P]

, Сагайдачного ул., 29/А, Київ

[en: Sahajdachnoho ul., 29/A, Kyiv ]


Місце знаходження


Схожі компанії