ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦОБСЛУГОВУВАННЯ ПОДІЛЬС. Р-НУ У М.КИЄВІТЕРИТОРIАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦIАЛЬН ОБСЛУГОВ-НЯ,ДОПОМОГИ ТА ЗАХИ, КиївТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦОБСЛУГОВУВАННЯ ПОДІЛЬС. Р-НУ У М.КИЄВІТЕРИТОРIАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦIАЛЬН ОБСЛУГОВ-НЯ,ДОПОМОГИ ТА ЗАХИ, Київ

[en: territorial center SOTSOBSLUHOVUVANNYA PODILS. P-Well M.KYYEVITERYTORIALNYY Center for Social servicing tion, assistance and protected]

, Братская ул., 15/9, Київ

[en: Bratskaya ul., 15/9, Kyiv ]


Місце знаходження


Схожі компанії