АТЗТ "Н. I. К." АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "Н. I. К.", Київ



АТЗТ "Н. I. К." АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "Н. I. К.", Київ

[en: JSC "N. I. K.joint-CLOSEDN. I. K."]

, Бальзака О. ул., 66, Київ

[en: Bal'zaka O. ul., 66, Kyiv ]


Місце знаходження


Схожі компанії