СПОРТИВНО-ТЕХНIЧНИЙ КЛУБ ПО ТСО УКРАЇНИ ДВРЗ СПОРТИВНО-ТЕХНIЧНИЙ КЛУБ ПЕРВИННОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ ТСО УКРАЇНИ, КиївСПОРТИВНО-ТЕХНIЧНИЙ КЛУБ ПО ТСО УКРАЇНИ ДВРЗ СПОРТИВНО-ТЕХНIЧНИЙ КЛУБ ПЕРВИННОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ ТСО УКРАЇНИ, Київ

[en: sports and technical CLUB IN UKRAINE TCO DVRZ SPORTS CLUB-Technical INITIAL ORGANIZATION TCO UKRAINE]

, Алма-Атинская ул., 74, Київ

[en: Alma-Atynskaya ul., 74, Kyiv ]


Місце знаходження


Схожі компанії