КОАТУУ / КАТОТТГ 2021 | Державний класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою УкраїниКОАТУУ / КАТОТТГ 2021 | Державний класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України

Клікніть на , щоб відкрити нижчий рівень


Опис

Державний класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)  є складовою частиною єдиної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації (ДСК ТЕСІ).

КОАТУУ розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 року №326 “Про концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики”.

КОАТУУ призначено для забезпечення достовірності, зіставленості, цілісності та автоматизованої обробки інформації у різних розрізах всіх видів економічної діяльності.

КОАТУУ складається з кодів та назв всіх адміністративно-територіальних об'єктів України, які згруповані за ознаками територіальної спільності, історичних, економічних, географічних, етнічних і культурних особливостей.

Об'єктами класифікації у КОАТУУ є одиниці адміністративно-територіального устрою України:

 1. Автономна Республіка Крим;
 2. області;
 3. райони;
 4. міста;
 5. райони у містах;
 6. селища міського типу;
 7. сільради;
 8. селища;
 9. села.

Уся множина об'єктів класифікації розподілена за територіальною ознакою та адміністративною підпорядкованістю на чотири рівні ієрархічної класифікації. До кожного рівня класифікації входять об'єкти, що підпорядковані об'єктам попереднього рівня.

Перший рівень класифікації (розряди 1, 2) включає:

 1. Автономну Республіку Крим;
 2. області;
 3. міста, що мають спеціальний статус, який визначається законами України.

Другий рівень класифікації (розряди 3-5) включає:

 1. міста обласного підпорядкування;
 2. райони Автономної Республіки Крим, області;
 3. райони у містах, що мають спеціальний статус, який визначається законами України.

Третій рівень класифікації (розряди 6-8) включає:

 1. міста районного підпорядкування;
 2. райони у містах обласного підпорядкування;
 3. селища міського типу;
 4. сільські ради.

Четвертий рівень класифікації (розряди 9,10) включає:

 1. села;
 2. селища.

Кожна позиція класифікатора структурно складається з ідентифікаційного коду та назви об'єкта. Ідентифікаційний код будується з використанням серійно-порядкового і послідовного методів кодування  і  тим самим забезпечується наступність  з раніш діючим “Общесоюзным классификатором “Система обозначений объектов административно-территориального деления Союза ССР и союзных республик, а также населенных пунктов” (СОАТО)”.

 • Довідники
 • Партнери
 • Нові оголошення
 • Нові компанії