КЛАСИФІКАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ПОСЛУГ 2012 України

Клікніть на папку, щоб відкрити нижчий рівень
 06 Послуги зі страхування
 06.01 Послуги зі страхування життя
 06.01a Страхові премії (внески) від операцій зі страхування життя
 06.01b Страхові виплати, відшкодування, у т.ч. ануїтети, від операцій зі страхування життя
 06.02 Послуги пенсійного забезпечення
 06.02a Страхові премії (внески) від операцій, пов’язаних з пенсійним забезпеченням
 06.02b Страхові виплати, відшкодування від операцій, пов’язаних з пенсійним забезпеченням
 06.03 Послуги з обов’язкового соціального страхування
 06.03a Страхові премії (внески) від операцій, пов’язаних з обов’язковим соціальним страхуванням
 06.03b Страхові виплати, відшкодування від операцій, пов’язаних з обов’язковим соціальним страхуванням
 06.04. Послуги зі страхування вантажів та багажу
 06.04a Страхові премії (внески) від операцій зі страхування вантажів та багажу
 06.04b Страхові виплати, відшкодування від операцій зі страхування вантажів та багажу
 06.05 Послуги зі страхування транспорту
 06.05a Страхові премії (внески) від операцій зі страхування транспорту
 06.05b Страхові виплати, відшкодування від операцій зі страхування транспорту
 06.06 Інші послуги з прямого страхування
 06.06a Страхові платежі (премії, внески) від операцій, пов’язаних з іншим прямим страхуванням
 06.06b Страхові претензії, відшкодування від операцій, пов’язаних з іншим прямим страхуванням
 06.07 Послуги з перестрахування
 06.07b Страхові виплати, відшкодування, що компенсовані перестраховиками або перестрахувальникам
 06.07а Страхові платежі (премії, внески), які належать перестраховикам або отримані від перестрахувальників
 06.08 Допоміжні послуги зі страхування

Класифікація зовнішньоекономічних послуг визначає перелік категорій послуг, за якими проводиться державне статистичне спостереження щодо зовнішньої торгівлі послугами з метою одержання всебічної та вичерпної статистичної інформації про зовнішню торгівлю послугами для потреб складання зовнішньоторговельного та платіжного балансів України, а також оцінки розвитку економічних взаємовідносин України з іншими країнами світу.

КЗЕП – це технічний інструмент для впорядкування статистичної інформації щодо експорту-імпорту послуг для зовнішньоторговельного та платіжного балансів України.

КЗЕП містить у собі види послуг, які використовуються у звітності, системі обліку та статистиці експорту-імпорту послуг.

Об’єктами класифікації у КЗЕП є послуги у зовнішньоекономічній діяльності.

За структурою КЗЕП складається з трьох блоків: коду послуги, який має ієрархічну систему класифікації та систему кодування з використанням цифрового коду, найменування послуги та її опису.

Загальне кодове позначення об’єктів КЗЕП має вигляд: ХХ.ХХ.ХХ, де:
ХХ – розділ;
ХХ.XX – підрозділ;
XX.XXY – довідкова стаття при зазначенні послуг окремих підрозділів;
ХХ.ХХ.ХХ – клас;
ХХ.ХХ.ХХY – довідкова стаття при зазначенні послуг окремих класів.

Довідкові статті при зазначенні окремих класів та підрозділів мають літерне позначення Y (літери латинської абетки від a до d)

КЗЕП адаптована до Розширеної класифікації послуг платіжного балансу шостого видання "Керівництва зі складання платіжного балансу", розробленого МВФ.

Ведення КЗЕП здійснює Держстат України.

Підставою для внесення змін до КЗЕП є відповідні зміни в міжнародній класифікації послуг платіжного балансу та особливості в системі національних рахунків.

  • Нові оголошення
  • Нові компанії
  • Наші послуги
  • Розробляємо та супроводжуємо сайти для малого та середнього бізнесу на базі нашого домену. Наприклад: autoschool.dovidnyk.in.ua, де замість autoschool - буде назва вашого підприємства.
    Виготовлення сайту: 500 грн.
    Підтримка сайту: 200 грн за рік. Якщо вас зацікавила ця пропозиція - пишіть нам у Зворотньому зв'язку.
    з повагою, команда Довідника.