КЛАСИФІКАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ПОСЛУГ 2012 України

Клікніть на папку, щоб відкрити нижчий рівень
 07 Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю
 07.01 Фінансові послуги, сплачені напряму
 07.01.01 Послуги центральних банків
 07.01.02 Послуги представництв фінансових компаній
 07.01.03 Послуги інших фінансових органів
 07.02 Інші послуги фінансового посередництва
 07.02.01 Фінансовий лізинг
 07.02.02 Послуги з надання кредитів
 07.02.03 Послуги з надання депозитів
 07.02.04 Послуги інших видів фінансового посередництва, що не віднесені до інших категорій
 07.03 Допоміжні послуги у сфері фінансової діяльності
 07.03.01 Послуги з управління фінансовими ринками
 07.03.02 Послуги з управління портфелями цінних паперів
 07.03.03 Послуги, пов’язані з іншими видами допоміжної діяльності в галузі фінансів
 07.04 Послуги з фінансового посередництва, що обчислюються непрямим шляхом
 07.04a Процентні доходи, отримані за наданими кредитами
 07.04b Обсяг кредитів, від яких отримано доходи
 07.04c Процентні витрати, сплачені за залученими депозитами
 07.04d Обсяг депозитів, за які сплачені витрати

Класифікація зовнішньоекономічних послуг визначає перелік категорій послуг, за якими проводиться державне статистичне спостереження щодо зовнішньої торгівлі послугами з метою одержання всебічної та вичерпної статистичної інформації про зовнішню торгівлю послугами для потреб складання зовнішньоторговельного та платіжного балансів України, а також оцінки розвитку економічних взаємовідносин України з іншими країнами світу.

КЗЕП – це технічний інструмент для впорядкування статистичної інформації щодо експорту-імпорту послуг для зовнішньоторговельного та платіжного балансів України.

КЗЕП містить у собі види послуг, які використовуються у звітності, системі обліку та статистиці експорту-імпорту послуг.

Об’єктами класифікації у КЗЕП є послуги у зовнішньоекономічній діяльності.

За структурою КЗЕП складається з трьох блоків: коду послуги, який має ієрархічну систему класифікації та систему кодування з використанням цифрового коду, найменування послуги та її опису.

Загальне кодове позначення об’єктів КЗЕП має вигляд: ХХ.ХХ.ХХ, де:
ХХ – розділ;
ХХ.XX – підрозділ;
XX.XXY – довідкова стаття при зазначенні послуг окремих підрозділів;
ХХ.ХХ.ХХ – клас;
ХХ.ХХ.ХХY – довідкова стаття при зазначенні послуг окремих класів.

Довідкові статті при зазначенні окремих класів та підрозділів мають літерне позначення Y (літери латинської абетки від a до d)

КЗЕП адаптована до Розширеної класифікації послуг платіжного балансу шостого видання "Керівництва зі складання платіжного балансу", розробленого МВФ.

Ведення КЗЕП здійснює Держстат України.

Підставою для внесення змін до КЗЕП є відповідні зміни в міжнародній класифікації послуг платіжного балансу та особливості в системі національних рахунків.

  • Нові оголошення
  • Нові компанії
  • Наші послуги
  • Розробляємо та супроводжуємо сайти для малого та середнього бізнесу на базі нашого домену. Наприклад: autoschool.dovidnyk.in.ua, де замість autoschool - буде назва вашого підприємства.
    Виготовлення сайту: 500 грн.
    Підтримка сайту: 200 грн за рік. Якщо вас зацікавила ця пропозиція - пишіть нам у Зворотньому зв'язку.
    з повагою, команда Довідника.