Класифікація видів економічної діяльності - 2010
Чинний від 2012-01-01

Клікніть на папку, щоб відкрити нижчий рівень
  Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство [A]
  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів [B]
  Переробна промисловість [C]
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря [D]
  Водопостачання, каналізація, поводження з відходами [E]
  Будівництво [F]
  Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів [G]
  Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність [H]
  Тимчасове розміщування й організація харчування [I]
  Інформація та телекомунікації [J]
  Фінансова та страхова діяльність [K]
  Операції з нерухомим майном [L]
  Професійна, наукова та технічна діяльність [M]
  Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування [N]
  Державне управління й оборона, обов'язкове соціальне страхування [O]
  Освіта [P]
  Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги [Q]
  Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок [R]
  Надання інших видів послуг [S]
  Діяльність домашніх господарств [T]
  Діяльність екстериторіальних організацій і органів [U]

Об’єктами класифікації у КВЕД є види економічної діяльності юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців (далі – суб'єкти), що їх на вищих рівнях класифікації групують у галузі.

У Господарському кодексі України (стаття 260) і статистичних класифікаціях термін “галузь” визначено як сукупність усіх виробничих одиниць, які здійснюють переважно однакові чи подібні види економічної діяльності.

Користуючись терміном "галузь", треба враховувати, що подібність видів економічної діяльності не є чітко визначеною категорією і для різних цілей її можна розглядати як у більш загальному, так і в конкретному контексті. Так, наприклад, цілком правомірно розглядати в загальному контексті як галузі економіки сільське господарство або переробну промисловість.

Найбільш узагальнені угруповання видів економічної діяльності на рівні секцій КВЕД дають змогу виділити основні галузі економіки.

Задля проведення економічного аналізу, міжнародних зіставлень системи національних рахунків та поширення статистичних даних державних статистичних спостережень застосовують стандартні угруповання, наведені в додатку А.

КВЕД побудовано за ієрархічною системою кодування із застосуванням літерно-цифрового коду. Літерні познаки секцій використовують як рубрикатор і їх не використовують у кодуванні. Подальшу деталізацію секцій КВЕД – розділ, група, клас – позначають цифровими кодами.

 

Структура кодового позначення об’єкта КВЕД

Y  

ХХ. ХХ,

де

Y

- секція (літери латинської абетки від А до U)

ХХ

- розділ

ХХ.Х

- група

ХХ.ХХ

- клас

КВЕД згармонізовано на рівні Y XX (розділ) з Міжнародною стандартною галузевою класифікацією всіх видів економічної діяльності (ISIC, Rev. 4 – 2008) та на рівні Y XX.ХХ (клас) – з Класифікацією видів економічної діяльності ЄС (NACE, Rev. 2 – 2006).

На відміну від попередніх редакцій, КВЕД не має рівня підсекції через відсутність такого рівня в базовій класифікації NACE (Rev. 2). За результатами перегляду у КВЕД також немає рівня підкласу, що зумовлено значною деталізацією класів у NACE (Rev. 2). З огляду на це КВЕД є національною класифікацією, ідентичною базовій міжнародній статистичній Класифікації видів економічної діяльності ЄС – NACE (Rev. 2).

  • Нові оголошення
  • Нові компанії
  • Наші послуги
  • Розробляємо та супроводжуємо сайти для малого та середнього бізнесу на базі нашого домену. Наприклад: autoschool.dovidnyk.in.ua, де замість autoschool - буде назва вашого підприємства.
    Виготовлення сайту: 500 грн.
    Підтримка сайту: 200 грн за рік. Якщо вас зацікавила ця пропозиція - пишіть нам у Зворотньому зв'язку.
    з повагою, команда Довідника.