Класифікатор відходів ДК 005-96

Клікніть на папку, щоб відкрити нижчий рівень
  ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА МИСЛИВСТВА  [01]
  ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЛІСОЗАГОТІВЛІ  [02]
  ВІДХОДИ ДОБУВАННЯ РИБИ ТА ПРОДУКТІВ РИБАЛЬСТВА ІНШИХ  [05]
  ВІДХОДИ ВИДОБУВАННЯ ВУГІЛЛЯ КАМ'ЯНОГО, ЛІГНІТУ (ВУГІЛЛЯ БУРОГО), ТОРФУ  [10]
  ВІДХОДИ ВИДОБУВАННЯ НАФТИ СИРОЇ ТА ГАЗУ ПРИРОДНОГО. ВІДХОДИ, ЯКІ УТВОРИЛИСЯ ВІД НАДАННЯ ПОСЛУГ ЩОДО ВИДОБУВАННЯ НАФТИ ТА ГАЗУ (КРІМ РОЗВІДУВАЛЬНИХ ПОСЛУГ)  [11]
  ВІДХОДИ ВИДОБУВАННЯ ТА ЗБАГАЧЕННЯ РУД УРАНОВИХ І ТОРІЄВИХ  [12]
  ВІДХОДИ ВИДОБУВАННЯ РУД МЕТАЛЕВИХ  [13]
  ВІДХОДИ ВИДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН ІНШИХ  [14]
  ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТІВ ХАРЧОВИХ ТА НАПОЇВ  [15]
  ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ВИРОБІВ ТЮТЮНОВИХ  [16]
  ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ТЕКСТИЛЮ  [17]
  ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ОДЯГУ, ХУТРА  [18]
  ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ШКІРИ ТА ВИРОБІВ ШКІРЯНИХ  [19]
  ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ДЕРЕВИНИ ТА ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ ТА КОРКУ, ВИРОБІВ З СОЛОМИ ТА МАТЕРІАЛІВ ІНШИХ  [20]
  ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ЦЕЛЮЛОЗИ ПАПЕРУ ТА ВИРОБІВ ПАПЕРОВИХ  [21]
  ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ДРУКОВАНОЇ ТА ТИРАЖУВАННЯ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ З ЗАПИСОМ  [22]
  ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА КОКСУ, ПРОДУКТІВ НАФТОПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА ПАЛИВА ЯДЕРНОГО  [23]
  ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ХІМІКАЛІЙ, ПРОДУКЦІЇ ХІМІЧНОЇ ТА ВОЛОКНА ШТУЧНОГО  [24]
  ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ВИРОБІВ ГУМОВИХ ТА ПЛАСТМАСОВИХ  [25]
  ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ІНШОЇ З НЕРУДНИХ МІНЕРАЛІВ  [26]
  ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА МЕТАЛІВ ОСНОВНИХ  [27]
  ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ВИРОБІВ МЕТАЛЕВИХ ЗБІРНИХ  [28]
  ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА МАШИН ТА ОБЛАДНАННЯ  [29]
  ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА МАШИНОК ОФІСНИХ ТА КОМП'ЮТЕРІВ  [30]
  ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА МАШИН ТА АПАРАТІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ  [31]
  ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ОБЛАДНАННЯ ТА АПАРАТУРИ ДЛЯ РАДІО, ТЕЛЕБАЧЕННЯ І ЗВ'ЯЗКУ  [32]
  ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ПРИЛАДІВ МЕДИЧНИХ, ПРИСТРОЇВ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ТОЧНИХ, ПРИСТРОЇВ ОПТИЧНИХ, ГОДИННИКІВ  [33]
  ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА АВТОМОБІЛІВ, ПРИЧЕПІВ І НАПІВПРИЧЕПІВ  [34]
  ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ОБЛАДНАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ІНШОГО  [35]
  ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА ТОВАРІВ ПРОМИСЛОВИХ ІНШИХ  [36]
  ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА І РОЗПОДІЛУ ЕНЕРГІЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА ВОДИ ГАРЯЧОЇ  [40]
  ВІДХОДИ, ОДЕРЖАНІ ВІД ДОБУВАННЯ, ОЧИЩЕННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ВОДИ  [41]
  ВІДХОДИ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, ЗНЕСЕННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ТА ВІДХОДИ, УТВОРЮВАНІ ВНАСЛІДОК ТЕХНОГЕННИХ КАТАСТРОФ (АВАРІЙ), ПРИРОДНИХ КАТАСТРОФ ТА ЯВИЩ  [45]
  ВІДХОДИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ  [52]
  ВІДХОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПОСЛУГАМИ ТРАНСПОРТУ  [60]
  ВІДХОДИ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ, ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ УСТАТКОВАННЯ, ПРИЛАДІВ ТА ВИРОБІВ ІНШИХ, ВІДХОДИ КОМУНАЛЬНІ ТА АНАЛОГІЧНІ НЕСПЕЦИФІЧНІ ПРОМИСЛОВІ ІНШІ  [77]
  ВІДХОДИ ВІД НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЛЮДЕЙ ТА ВЕТЕРИНАРНИХ І (ЧИ) ВІД ПОВ'ЯЗАНИХ З ЦИМ ДОСЛІДНИХ РОБІТ  [85]
  ВІДХОДИ ВТОРИННІ ВІД НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗІ ЗБИРАННЯ, ВИДАЛЕННЯ ТА ОБРОБЛЕННЯ ВІДХОДІВ  [90]

У КВ прийнято 11-знакову структуру коду відходів, яка складається з чотирьох частин. Код прийнято цифровий з кількістю знаків у абетці десять.

Спеціалізовані послуги щодо поводження з відходами мають код вигляду: ХХХ9.

Така структура дозволяє вирішувати завдання макроекономічного характеру щодо відходів, зокрема, вести виробничу статистику відходів (за походженням):

- на рівні виду економічної діяльності, інтегруючи статистичні дані про відходи з кодом ХХ;

- на рівні підвиду економічної діяльності, інтегруючи статистичні дані про відходи з кодом ХХХ;

- на рівні класу економічної діяльності, інтегруючи статистичні дані про відходи з кодом ХХХХ;

- на рівні фаз утворення відходів у життєвому циклі під час виробництва (використання) продукції (надання послуг). Інтегруючи статистичні дані про відходи з кодом ХХХХ.Х;

- на рівні окремих елементів фаз утворення відходів у життєвому циклі під час виробництва (використання) продукції (надання послуг), інтегруючи статистичні дані про відходи з кодом ХХХХ.Х.Х;

- на рівні конкретних видів відходів, інтегруючи статистичні дані про відходи з кодом ХХХХ.Х.Х.ХХ.

Наявність у структурі КВ трьох останніх рівнів класифікації дозволяє створювати класифікації відходів на мікроекономічному рівні, тобто на рівні галузі чи підприємства (у т. ч. через технічні паспорти відходів), які будуть гармонізовані з загальнодержавною класифікацією.

  • Нові оголошення
  • Нові компанії
  • Наші послуги
  • Розробляємо та супроводжуємо сайти для малого та середнього бізнесу на базі нашого домену. Наприклад: autoschool.dovidnyk.in.ua, де замість autoschool - буде назва вашого підприємства.
    Виготовлення сайту: 500 грн.
    Підтримка сайту: 200 грн за рік. Якщо вас зацікавила ця пропозиція - пишіть нам у Зворотньому зв'язку.
    з повагою, команда Довідника.