Класифікація органів державного управління (КОДУ)


Класифікація органів державного управління (КОДУ)

Класифікацію органів державного управління (КОДУ) розроблено для забезпечення користувачів інформацією щодо управління об’єктами державної власності – здійснення Кабінетом Міністрів України та уповноваженими ним органами державного управління реалізації прав держави як власника таких об’єктів, пов’язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням ними, у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення державних та суспільних потреб.

КОДУ розроблено для обліку і моніторингу об’єктів державної власності за сферами управління органів, уповноважених управляти такими об’єктами, у системі ведення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), відомчих реєстрів інших органів державної влади, які отримують інформацію з ЄДРПОУ, та на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 22.06.2005 № 499 «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України» та від 14.04.2004 № 467 «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об’єктів державної власності», Методики проведення інвентаризації об’єктів державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 № 1121.

Об’єктами класифікації КОДУ є:

▪ міністерства та інші центральні органи виконавчої влади (служби, агентства, інспекції, державні комітети тощо), центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом, органи прокуратури, законодавчої та судової влади, інші державні органи та установи, що забезпечують здійснення повноважень Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України;

▪ громадські, самоврядні організації, державні установи (Національна академія наук, галузеві академії, творчі спілки тощо), на які відповідними нормативними актами покладено функції з управління державним майном у визначеній сфері;

▪ місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Підставою для визначення й актуалізації коду органу державного управління для суб’єктів державного сектору економіки, які значаться в ЄДРПОУ є:

▪ рішення Кабінету Міністрів України щодо віднесення або передачі об’єктів державної власності до сфери управління органів, уповноважених управляти державним майном;

▪ інформація з Єдиного реєстру об’єктів державної власності, що отримується в рамках Угоди про загальні засади співробітництва між Фондом державного майна України та Державним комітетом статистики України від 08.02.2007 р. № 96;

▪ відомості про вчинення реєстраційних дій, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» у випадку, коли вони містять дані: «Ідентифікаційний код органу, до сфери управління якого належить юридична особа державної форми власності чи юридична особа, в статутному фонді якої частка держави становить не менше  25 відсотків».

Суб’єкти державного сектору економіки, які значаться в ЄДРПОУ за органомдержавного управління після його ліквідації чи реорганізації і не віднесені до новостворених на його базі органів (органу), значаться в ЄДРПОУ за ліквідованим (реорганізованим) органом державного управління до отримання інформації, яка є підставою для визначення коду органу державного управління.

Підставою для перегляду або внесення змін до Класифікації органів державного управління є утворення органів державного управління відповідно до Конституції та законів України.

Актуальна версія КОДУ розміщується на офіційному веб-сайті Державного комітету статистики України.

2. Класифікація органів державного управління

Код КОДУ

Код КОДУ

(координує

або спрямовує діяльність)

Назва

 

 

Скорочена назва

 

 

Додатково

(станом на

18.02.2011 р.)

01004

-

Обласні, Київська та Севастопольська міські ради

-

-

01005

-

Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

-

-

01006

-

Районні, районні у містах Києві та Севастополі ради

-

-

01007

-

Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації

-

-

01008

-

Селищні та сільські ради та їх виконавчі органи

-

-

01009

-

Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи

-

-

01064

-

Міністерство аграрної політики України

Мінагрополітики

Постанова Кабінету Міністрів України

від 01.11.2006 № 1541

01066

01064

Державна служба з охорони прав на сорти рослин

Держсортслужба

Постанова Кабінету Міністрів України

від 19.08.2002 № 1182

01068

01064

Державна інспекція з контролю якості сільськосподарської продукції та моніторингу її ринку

Держконтроль-сільгосппрод

Постанова Кабінету Міністрів України

від  23.07.2009 № 849

01074

-

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України

Мінприроди

Постанова Кабінету Міністрів України

від 02.11.2006 № 1524

01076

01074

Національне агентство екологічних інвестицій України

Нацекоінвестаге-

нтство

Постанова Кабінету Міністрів України

від 30.07.2007 № 977

01077

01074

Державна геологічна служба

Держгеолслужба

Постанова Кабінету Міністрів України

01078

01074

Державна служба геодезії, картографії та кадастру

Укргеодезкарто-

графія

Постанова Кабінету Міністрів України

від 24.09.2005 № 979

01084

-

Міністерство освіти і науки України

МОН

Постанова Кабінету Міністрів України

від 19.12.2006 № 1757

01086

01084

Державний департамент інтелектуальної власності

-

Постанова Кабінету Міністрів України

від 20.06.2000 № 997

01094

-

Міністерство палива та енергетики України

Мінпаливенерго

 

Постанова Кабінету Міністрів України

від 02.11.2006 № 1540

01104

-

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

 Держкомтелерадіо

Постанова Кабінету Міністрів України

від 11.07.2007 № 897

01154

-

Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту

Мінсім’я-

молодьспорт

Постанова Кабінету Міністрів України

від 08.11.2006 № 1573

01156

01154

Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини

-

Постанова Кабінету Міністрів України

від 25.03.2006 № 367

01224

-

Державна судова адміністрація України

ДСА

Закон України

від 07.07.2010  № 2453

02784

 

Пенсійний фонд

-

Указ Президента України

від 06.05.2011 № 384/2011

02764

-

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України *

Фонд соціального страхування від нещасних випадків

Закон України

від 23.09.1999  № 1105

02774

-

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності *

-

Закон України

від 18.01.2001 № 2240

* – некомерційна самоврядна організація

03144

-

Національна академія аграрних наук України *

-

Постанова Кабінету Міністрів України

від 22.02.2006 № 175

04084

-

Міністерство оборони України

Міноборони

Постанова Кабінету Міністрів України

від 03.08.2006 № 1080

04134

-

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

МНС

Постанова Кабінету Міністрів України

від 02.11.2006 № 1539

04136

04134

Державний департамент страхового фонду документації

-

Постанова Кабінету Міністрів України

від 27.06.2000 № 1023

04138

04134

Державна авіаційна пошуково-рятувальна служба

Укравіапошук

Постанова Кабінету Міністрів України

від 08.09.2004 № 1172

04140

04134

Державна гідрометеорологічна служба

Держгідромет

Постанова Кабінету Міністрів України         від 26.04.2002 № 570

04142

04134

Державна інспекція цивільного захисту та техногенної безпеки

-

Постанова Кабінету Міністрів України  

від 26.10.2001 №1446

04144

-

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

Держгірпром-

нагляд

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 № 1640

04604

08184

Державний комітет України з державного матеріального резерву

Держкомрезерв

Постанова Кабінету Міністрів України

від 08.06.2006 № 810

04664

-

Федерація професійних спілок України

-

<

05054

-

Національний банк України

Національний банк

Закон України

від 20.05.1999 № 679

05304

-

Вищий адміністративний суд

-

Закон України

від 07.07.2010  № 2453

05314

-

Вища рада юстиції

-

Закон України

від 15.01.1998 № 22

05324

-

Вищий господарський суд

-

Закон України

від 07.07.2010  № 2453

05364

-

Система органів прокуратури

-

Закон України

від 05.11.1991 № 1789

05384

-

Державний департамент України з питань виконання покарань

-

Постанова Кабінету Міністрів України

від 10.06.2009 № 587

05505

-

Національні творчі спілки

-

<

05954

-

Вища атестаційна комісія України

ВАК

Указ Президента України

від 25.02.1999 № 216

06134

-

Секретаріат Кабінету Міністрів України

-

Постанова Кабінету Міністрів України від

12.09.2009 № 850

06204

-

Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів

НАЕР

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.2006 № 412

06206

06204

Державна інспекція з енергозбереження

-

Постанова Кабінету Міністрів України від

29.06.2000 № 1039

06544

-

Міністерство промислової політики України

Мінпромполітики

Постанова Кабінету Міністрів України

від 02.11.2006 № 1538

06546

06544

Державний департамент тракторного і сільськогосподарського машинобудування

Держсільгоспмаш

Постанова Кабінету Міністрів України

від 03.08.2000 № 1210

06548

06544

Агентство з питань оборонно-промислового комплексу

-

Постанова Кабінету Міністрів України     від 27.08.2008 № 793

* – державна наукова організація

06695

-

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

-

Закон України

від 23.12.1998 № 350

Державна митна служба України

Держмитслужба

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 940

07054

-

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва

Держкомпід-

приємництво

Постанова      від 26.04.2007 № 667<

07064

01074

Державний комітет лісового господарства України

Держкомлісгосп

Постанова        від 27.06.2007 № 883

07074

-

Міністерство праці та соціальної політики України

Мінпраці

Постанова Кабінету Міністрів України

від 02.11.2006 № 1543

07076

07074

>Фонд соціального захисту інвалідів

-

Постанова           від 26.09.2002 № 1434

Міністерство фінансів

-

Міністерство культури і туризму України

МКТ

Постанова Кабінету Міністрів України

від 08.11.2006 № 1566

07096

07094

Державна служба туризму і курортів

Держтуризмку-

рортів

Постанова від 13.02.2006 № 132

07097

07094

Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України

Державна служба контролю

Постанова        від 20.06.2000 № 983

07098

07094

Державна служба кінематографії

Держкіно

Постанова від 07.03.2006 № 251

07124

Міністерство закордонних справ України

МЗС

Постанова Кабінету Міністрів України

від 12.07.2006 № 960

07184

Міністерство охорони здоров’я України

МОЗ

Постанова Кабінету Міністрів України

від 02.11.2006 № 1542

07186

07184

Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів

Держлікінспекція

Постанова Кабінету Міністрів України

від 20.12.2008 № 1121

07214

-

Міністерство транспорту та зв’язку України

Мінтрансзв`язку

Постанова Кабінету Міністрів України

від 06.06.2006 № 789

07226

07214

Державна адміністрація зв`язку

Держзв`язку

Постанова Кабінету Міністрів України

від 22.09.2004 № 1264

07234

07214

Державна адміністрація автомобільного транспорту

Державтотрансад-

міністрація

Постанова Кабінету Міністрів України

від 03.09.2008 № 771

07241

-

Державний комітет з питань науки, інновацій та інформатизації

Держкомінформнауки

Постанова Кабінету Міністрів України

від 21.07.2010 №675

07284

Міністерство фінансів України

Мінфін

Постанова Кабінету Міністрів України

від 27.12.2006 № 1837

07294

Міністерство юстиції України

Мін’юст

Постанова Кабінету Міністрів України

від 14.11.2006 № 1577

07304

07214

Державна служба автомобільних доріг України

Укравтодор

Постанова Кабінету Міністрів України

від 16.04.2007 № 628

07314

-

Державна податкова адміністрація України

ДПА

Постанова Кабінету Міністрів України

від 26.05.2007 № 778

07324

07094

Державний комітет архівів України

Держкомархів

Постанова Кабінету Міністрів України

від 11.07.2007 № 899

07334

-

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики

Держспожив-

стандарт

Указ Президента України

від 18.03.2003 № 225

07414

-

Національна комісія регулювання електроенергетики України

НКРЕ

Указ Президента України

від 21.04.1998 № 335

07434

-

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

-

Указ Президента України

від 12.06.1995 № 446

07464

-

Центральна виборча комісія

-

Закон України

від 30.06.2004 № 1932

07474

-

Державне управління справами

-

Указ Президента України

від 19.02.2007 № 128

07524

-

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

-

Постанова Кабінету Міністрів України                   від 03.02.2010 № 157

07554

-

Верховний Суд України

-

Закон України

від 07.07.2010  № 2453

07574

-

Конституційний Суд України

-

Закон України

від 07.07.2010  № 2453

07584

-

Місцеві та апеляційні суди

-

Закон України

від 07.07.2010  № 2453

07614

-

Національна академія наук України *

-

Закон України

від 07.02.2002 № 3065

07634

-

Комітет з Державних премій України в галузі науки і техники

-

Указ Президента України

від 14.06.2000 № 800

07644

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка

-

Указ Президента України

від 04.10.2000 № 932

07664

-

Апарат Верховної Ради України

-

Розпорядження Голови Верховної Ради України

від 14.03.2006 №217

07684

-

Рахункова палата

-

Закон України

від 11.07.1996 № 315

07704

-

Комітет із Державної премії України у галузі архітектури

-

Указ Президента України

від 20.03.2002 № 271

07714

-

Державне агентство України з інвестицій та розвитку

Держінвестицій

Постанова Кабінету Міністрів України                   від 17.05.2010 № 356

08094

01074

Державний комітет України по водному господарству

Держводгосп

Постанова Кабінету Міністрів України                   від 27.06.2007 № 882

08174

-

Державний комітет України у справах національностей та релігій

Держкомнац-

релігій

Постанова Кабінету Міністрів України

від 14.02.2007 № 201

08184

-

Міністерство економіки України

Мінекономіки

Постанова Кабінету Міністрів України

Від 26.05.2007 № 777

08186

08184

Державна інспекція з контролю за цінами

Держцінінспекція

Постанова            від 13.12.2000 № 1819

08188

08184

Державний департамент з питань банкрутства

-

Постанова Кабінету Міністрів України        від 19.04.2006 № 533

08194

01064

Державний комітет рибного господарства України

Держкомрибгосп

Постанова Кабінету Міністрів України

від 24.01.2007 № 42

08224

-

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим

-

Закон України

від 02.03.2000 № 1524

08234

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

-

Закон України

від 23.12.1997

№ 776/97 ВР

08294

-

Рада національної безпеки і оборони України

-

Закон України

від 05.03.1998 № 183

08334

-

Національна служба посередництва і примирення

НСПП

Указ

Президента України від 17.11.1998 № 1258

08354

Міністерство внутрішніх справ України

МВС

Постанова Кабінету Міністрів України

від 04.10.2006 № 1383

08356

-

Державна міграційна служба України

ДМС

Постанова Кабінету Міністрів України

від 17.07.2009 № 750

* – вища державна наукова організація

08534

-

Антимонопольний комітет України

-

Указ Президента України

від 27.06.1999 № 741

08604

01074

Державний комітет України із земельних ресурсів

Держкомзем

Постанова Кабінету Міністрів України

від 19.03.2008 № 224

08684

01064

Державний комітет ветеринарної медицини України

Держкомвет-

медицини

Постанова Кабінету Міністрів України

від 30.08.2007 № 1075

08754

07284

Головне контрольно-ревізійне управління України

ГоловКРУ

Постанова Кабінету

Міністрів України

від 27.06.2007 № 884

08764

07214

Державна авіаційна адміністрація

-

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 № 1526

08774

07284

Державне казначейство України

Казначейство

Постанова Кабінету Міністрів України

від 21.12.2005 № 1232

08784

-

Фонд державного майна України

-

Постанова Верховної Ради України

від 07.07.1992 № 2558

08874

-

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

Держспецзв’язку

Закон України              від 23.02.2006 № 3475

08884

-

Служба зовнішньої розвідки України

-

Указ Президента України

від 14.10.2004  № 1239

08894

-

Служба безпеки України

-

Закон України

від 25.03.1992 № 2229

08954

-

Державний комітет статистики України

Держкомстат

Постанова Кабінету Міністрів України               від 11.07.2007 № 924

08956

-

Державна служба експортного контролю України

Держекспортконтроль

Постанова Кабінету Міністрів України

від 13.06.2007 № 830

09014

-

Державний комітет фінансового моніторингу України

Держфін-

моніторинг

Указ Президента України

від 24.12.2004 № 1527

09024

-

Національна комісія з питань регулювання зв’язку України

Постанова Кабінету Міністрів України              від 25.07.2007 № 971

09044

-

Національна академія мистецтв України *

-

Постанова Кабінету Міністрів України               від 15.06.2000 № 977

09054

07094

Державна служба з питань національної культурної спадщини

Держкультур-

спадщини

Постанова Кабінету Міністрів України               від 15.03.2006 № 336

09064

-

Міністерство вугільної промисловості України

Мінвуглепром

Постанова Кабінету Міністрів України            від 02.11.2006 № 1527

09066

09064

Державна інспекція з контролю якості вугільної продукції

-

Постанова                від 25.01.2007 № 60

09074

-

Міністерство з питань житлово-комунального господарства України

Мінжитло-

комунгосп

Постанова Кабінету Міністрів України               від 12.05.2007 № 717

09076

09074

Державна житлово-комунальна інспекція

Держжитлоко-

мунінспекція

Постанова Кабінету Міністрів України 10.09.2008 № 798

09084

-

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

Мінрегіонбуд

Постанова Кабінету Міністрів України         від 16.05.2007 № 750

09086

09084

Державна архітектурно-будівельна інспекція

Держархбудінс-

пекція

Постанова Кабінету Міністрів України

від 18.10.2006 № 1434

09204

1000

Український інститут національної пам’яті*

-

Постанова Кабінету Міністрів України

від 12.01.2011 № 914

09334

-

Академія педагогічних наук України*

-

Постанова Кабінету Міністрів України

від 13.07.2004 № 914

09344

-

Академія медичних наук України*

-

Постанова Кабінету Міністрів України

від 18.10.1999 № 1913

* –  державна наукова організація

09604

-

Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради

-

Указ Президента України

від 29.05.2006 № 453

09606

-

Національне агенство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу< та реалізації інфраструктурних проектів

-

Постанова Кабінету Міністрів України           від 07.05.2010 № 298

09904

-

Самоврядні державні заклади, установи

-

<

01000

-

Кабінет Міністрів України

-

<

03684

01000

Українська державна корпорація по транспортному будівництву

Укртрансбуд

Постанова Кабінету Міністрів України           від 21.01.1992 № 26

03704

01000

Українська державна корпорація по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт

Укрмонтаж-

Постанова Кабінету Міністрів України           від 24.06.1991 № 52

05064

01000

Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

-

Постанова Кабінету Міністрів України

від 10.08.2000 № 1250

05066

01000

Публічне акціонерне товариство «Родовід Банк»

-

Постанова Кабінету Міністрів України

від 10.06.2009 № 580 

05068

01000

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк»

-

Постанова Кабінету Міністрів України  від 10.06.2009 № 567

05124

01000

Відкрите акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»

-

Постанова Кабінету Міністрів України

від 25.02.2003 № 261

07174

01000

Українська державна будівельна корпорація

Постанова Кабінету Міністрів України

від 01.07.1991 № 65

07654

06134

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України

73094

-

Адміністрація Державної прикордонної служби України

Адміністрація Держприкор-

донслужби

Указ Президента України

від 04.08.2003 № 797

73104

07074

Державний комітет України у справах ветеранів

Держкомве-

теранів

Постанова Кабінету Міністрів України

від 24.10.2007 № 1262

73124

-

Управління державної охорони України

-

Закон України

від 04.03.1998 № 160

73164

-

Головне управління державної служби України

Головдержслужба

Постанова Кабінету Міністрів України          від 26.09.2007 № 1180

73714

-

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

-

Закон України

від 03.03.2005 № 2461

81894

-

Академія правових наук України*

-

Постанова Кабінету Міністрів України

від 02.02.2000 № 210

* - державна наукова організація

3. Центральні органи виконавчої влади, що утворюються або перейменовуються в результаті проведення адміністративної реформи

Код КОДУ

Назва

Коротка назва

Додатково

(станом на

11.07.2011 р.)

11064

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Указ Президента України


№ 500/201

18184

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Мінекономрозвитку України

Указ Президента України

31.05
>634/201

11094

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Міненерговугілля України

Указ Президента України


№ 382/201

17214

Міністерство інфраструктури України

Мінінфраструктури України

Указ Президента України


№ 581/201

17094

Міністерство культури України

Мінкультури України

Указ Президента України


№ 388/201

14134

Міністерство надзвичайних ситуацій України

МНС України

Указ Президента України


№ 402/201

11084

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

МОНмолодьспорт України

Указ Президента України


№ 410/201

11074

Міністерство екології та природних ресурсів України

Мінприроди України

Указ Президента України


№ 452/201

19084

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Мінрегіон України

Указ Президента України

від 31.05.2011
№ 633/2011

17074

Міністерство соціальної політики України

Мінсоцполітики України

Указ Президента України


№ 389/201

14084

Міністерство оборони України

Міноборони України

Указ Президента України

від 06.04.2011
№ 406/2011

17124

Міністерство закордонних справ України

МЗС України

Указ Президента України

від 06.05.2011

 № 381/2011

17184

>Міністерство охорони здоров’я України

МОЗ< України

Указ Президента України

від 13.04.2011

 № 467/2011

17284

Міністерство фінансів України

Мінфін< України

Указ Президента України

від 08.04.2011

 № 446/2011

17294

Міністерство юстиції України

Мін’юст< Ураїни

Указ Президента України

від 06.04.2011

 № 395/2011

18354

Міністерство внутрішніх справ України

МВС< України

Указ Президента України

від 06.04.2011

 № 383/2011

27186

Державна служба України з лікарських засобів

Держлікслужба України

Указ Президента України

від 08.04.2011

 № 440/2011

27188

Державна служба України з контролю за наркотиками

ДСКН України

Указ Президента України

від 13.04.2011

 № 457/2011

27216

Державна авіаційна служба України

Державіаслужба україни

Указ Президента України


№ 398/201

24144

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України

України

Указ Президента України


№ 408/201

21077

Державна служба геології та надр України

Держгеонадра України

Указ Президента України


№ 391/201

27324

Державна архівна служба України

Укрдержархів

Указ Президента України


№ 407/201

28684

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

Держветфітослужба України

Указ Президента України


№ 464/201

27297

Державна виконавча служба України

ДВС України

Указ Президента України


№ 385/201

28774

Державна казначейська служба України

Казначейство України

Указ Президента України


№ 460/201

28356

Державна міграційна служба України

ДМС України

Указ Президента України


№ 405/201

25384

Державна пенітенціарна служба України

ДПтС України

Указ Президента України


№ 394/201

27314

Державна податкова служба України

ДПС України

Указ Президента України

від 12.05.2011
№ 584/2011<

27286

Державна пробірна служба України

Пробірна служба України

Указ Президента України

від 13.04.2011
№ 461/2011<

27054

Державна реєстраційна служба України

Укрдержреєстр

Указ Президента України

від 06.04.2011
№ 401/2011<

27185

Державна санітарно-епідеміологічна служба України

Держсанепідемслужба України

Указ Президента України

від 06.04.2011
№ 400/2011<

27076

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України

Указ Президента України

від 06.04.2011
№ 397/2011<

28954

Державна служба статистики України

Держстат України

Указ Президента України

від 06.04.2011
№ 396

27295

Державна служба України з питань захисту персональних даних

ДСЗПД України

Указ Президента України

від 06.04.2011
№ 390 /2011<

21086

Державна служба інтелектуальної власності України

Указ Президента України

від 08.04.2011
№ 436 /2011

21087

Державна служба молоді та спорту України

Держмолодьспорт України

Указ Президента України

від 31.05.2011
№ 636/2010<

27187

Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

Указ Президента України

від 08.04.2011
№ 441//2011<

29014

Державна служба фінансового моніторингу України

Держфінмоніторинг України

Указ Президента України

від 13.04.2011
№ 466 /2011<

26894

Державна митна служба України

Держмитслужба

України

Указ Президента України

від 12.05.2011

 № 582/2011

28956

Державна служба експортного контролю України

Держекспортконтроль

України

Указ Президента України

від 08.04.2011

 № 448/2011

37098

Державне агентство України з питань кіно

Держкіно України

Указ Президента України

від 06.04.2011
№ 404 /2011<

34135

Державне агентство України з управління зоною відчуження

ДАЗВ України

Указ Президента України

від 06.04.2011
№ 393 /2011<

38094

Державне агентство водних ресурсів України

ДержводагенствоУкраїни

Указ Президента України

від 13.04.2011
№ 453 /2011<

31076

Державне агентство екологічних інвестицій України

Держекоінвестагентство України

Указ Президента України

від 13.04.2011
№ 455 /2011<

36204

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

Держенергоефективності України

Указ Президента України

від 13.04.2011
№ 462 /2011<

37714

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України

Держінвестпроект України

Указ Президента України

5 № 583 /2011<

37241

Державне агентство з питань науки, інноваційта інформатизації України

Держінформнауки України

Указ Президента України

від 08.04.2011
№ 437 /2011<

38604

Державне агентство земельних ресурсів України

Держземагентство України

Указ Президента України

від 08.04.2011
№ 445 /2011<

37064

Державне агентство лісових ресурсів України

Держлісагентство України

Указ Президента України

від 13.04.2011
№ 458/2011<

34604

Державне агентство резерву України

Держрезерв України

Указ Президента України

від 13.04.2011
№ 463/2011<

38194

Державне агентство рибного господарства України

Держрибагентство України

Указ Президента України

від 16.04.2011
№ 484/2011<

36544

Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном

Агентство держмайна України

Указ Президента України

від 13.04.2011
№ 451/2011<

30524

Державне космічне агентство України

ДКА України

Указ Президента України

від 08.04.2011
№ 442/2011<

39606

Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року та реаілізації інфпаструктурних проектів

Укрєвроінфрапроект

Указ Президента України

від 08.04.2011

 № 443/2011

37094

Державне агентство України з туризму та курортів

Держтуризмкурорт України

Указ Президента України

від 08.04.2011

 № 444/2011

37304

Державна

Укравтодор

Указ Президента України

від 13.04.2011

 № 456/2011

41068

Державна інспекція сільського господарства України

Держсільгоспінспекція України

Указ Президента України

від 13.04.2011
№ 449/2011<

44142

Державна інспекція техногенної безпеки України

Держтехногенбезпеки Укриїни

Указ Президента України

від 06.04.2011
№ 392/2011<

41075

Державна екологічна інспекція України

Держекоінспекція

Указ Президента України

від 13.04.2011
№ 454/2011<

47075

Державна інспекція України з питань праці

Держпраці

Указ Президента України

від 06.04.2011
№ 386/2011<

49086

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

Держархбудінспекція України

Указ Президента України

від 08.04.2011
№ 439/2011<

48754

Державна фінансова інспекція України

Держфінінспекція України

Указ Президента України

від 23.04.2011
№ 499/2011<

49544

Державна інспекція ядерного регулювання України

Держатомрегулювання України

Указ Президента України

від 06.04.2011
№ 403/2011<

47215

Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті

Укрморрічінспекція

Указ Президента України

від 08.04.2011

 № 447/2011

47218

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорнті

Укртрансінспекція України

Указ Президента України

від 06.04.2011

 № 387/2011

41084

Державна інспекція навчальних закладів України

ДІНЗ України

Указ Президента України

від 08.04.2011

 № 438/2011

47334

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів

Держспоживінспекція України

Указ Президента України

від 13.04.2011

 № 465/2011

77226

Адміністрація Державної служби спеціального звя’зку та захисту інформації України

Указ Президента України

від 30.06.2011

 № 717/2011

73094

Адміністрація Державної прикордонної служби України

Адміністрація Держприкор-

донслужби <України

Указ Президента України

від 06.04.2011

 № 399/2011

ДОДАТОК А

(довідковий)

Органи державного управління що підлягають реорганізації , ліквідації та перейменуванню в результаті проведення адміністративної реформи

Код КОДУ

Назва

Додатково

(станом на18.02.2011 р.)

01064

Міністерство аграрної політики України

Указ Президента України

від 09.12.2010 № 1085/2010

08184

Міністерство економіки України

01094

Міністерство палива та енергетики України

09064

Міністерство вугільної промисловості України

07214

Міністерство транспорту та зв’язку України

07094

Міністерство культури і туризму України

04134

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

01084

Міністерство освіти і науки України

01154

Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту

01074

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України

09074

Міністерство з питань житлово-комунального господарства України

09084

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

07074

Міністерство праці та соціальної політики України

07324

Державний комітет архівів України

04136

Державний департамент страхового фонду документації

08684

Державний комітет ветеринарної медицини України

05384

Державний департамент України з питань виконання покарань

07314

Державна податкова адміністрація України

73104

Державний комітет України у справах ветеранів

07076

Фонд соціального захисту інвалідів

08774

Державне казначейство України

08954

Державний комітет статистики України

07334

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики

07186

Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів

09014

Державний комітет фінансового моніторингу України

08094

Державний комітет України по водному господарству

01076

Національне агентство екологічних інвестицій України

06204

Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів

07714

Державне агентство України з інвестицій та розвитку

07241

Державний комітет України з питань науки, інновацій та інформатизації

08604

Державний комітет України із земельних ресурсів

07064

Державний комітет лісового господарства України

04604

Державний комітет України з державного матеріального резерву

08194

Державний комітет рибного господарства України

06544

Міністерство промислової політики України

09086

Державна архітектурно-будівельна інспекція

08754

Головне контрольно-ревізійне управління України

04144

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

05954

Вища атестаційна комісія України

09204

Український інститут національної пам’яті

07054

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва

08174

Державний комітет України у справах національностей та релігій

04138

Державна авіаційна пошуково-рятувальна служба

27334

Державна служба технічного регулювання України

Указ Президента України

від 06.04.2011

 № 370/2011

27217

зв'язку України

Указ Президента України

від 06.04.2011

 № 370/2011

27186

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Указ Президента України

від 06.04.2011

 № 370/2011

06548

Агентство з питань оборонно-промислового комплексу

Постанова Кабінету Міністрів України     від 28.03.2011 № 346

08764

Державна авіаційна адміністрація

1066

Державна служба з охорони прав на сорти рослин

07226

Державна адміністрація зв`язку

07234

Державна адміністрація автомобільного транспорту

09086

Державна архітектурно-будівельна інспекція

01077

Державна геологічна служба

04140

Державна гідрометеорологічна служба

09076

Державна житлово-комунальна інспекція

06206

Державна інспекція з енергозбереження

08186

Державна інспекція з контролю за цінами

09066

Державна інспекція з контролю якості вугільної продукції

01068

Державна інспекція з контролю якості сільськосподарської продукції та моніторингу її ринку

04142

Державна інспекція цивільного захисту та техногенної безпеки

09054

Державна служба з питань національної культурної спадщини

07098

Державна служба кінематографії

07097

Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України

07096

Державна служба туризму і курортів

08188

Державний департамент з питань банкрутства

01156

Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини

01086

Державний департамент інтелектуальної власності

04136

Державний департамент страхового фонду документації

06546

Державний департамент тракторного і сільськогосподарського машинобудування


  • Документи
  • Партнери
  • Нові оголошення
  • Нові компанії