dovidnyk.in.ua

ТНВЭД | УКТЗЕД 2011 | Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності 2011| Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности


Група 22

Алкогольні і безалкогольні напої та оцет

Примітки:

1. Ця група не включає:

(а) продукти цієї групи (крім продуктів товарної позиції 2209), виготовлені для кулінарних цілей, тим самим не придатні для вживання як напої (в основному товарна позиція 2103);

(b) морську воду (товарна позиція 2501);

(c) дистильовану воду, воду для вимірювання електропроводності або воду з аналогічною чистотою (товарна позиція 2853);

(d) оцтову кислоту з концентрацією понад 10 мас.% (товарна позиція 2915);

(e) лікарські засоби товарної позиції 3003 або 3004; або

(f) парфумерні або туалетні засоби (група 33).

2. У цій групі та в групах 20 і 21 концентрація спирту за об’ємом визначається при температурі 20 °С.

3. У товарній позиції 2202 термін “безалкогольні напої” означає напої з концентрацією спирту не більш як 0,5 об.%. Алкогольні напої класифікуються в товарних позиціях 2203—2206 або в товарній позиції 2208.

Примітка до товарної підпозиції:

У товарній підпозиції 2204 10 термін “вина ігристі” означає вина в закритих посудинах, що мають надлишковий тиск 3 бар або більше при температурі 20 °С.

Додаткові примітки:

1. У товарну підкатегорію 2202 10 00 00 включаються води, у тому числі мінеральні та газовані, що містять доданий цукор чи інші підсолоджувальні або ароматизувальні речовини, за умови безпосереднього використання цих вод як напоїв.

2. У товарних позиціях 2204 і 2205 та в товарній підкатегорії 2206 00 10 00:

(а) “фактична концентрація спирту за об’ємом” означає число об’ємів чистого спирту при температурі 20 °С у 100 об’ємах продукту при цій температурі;

(b) “потенційна концентрація спирту за об’ємом” означає число об’ємів чистого спирту при температурі 20 °С, які можна одержати в разі повного збродження цукрів, що містяться в 100 об’ємах продукту при цій температурі;

(c) “загальна концентрація спирту за об’ємом” означає суму фактичної та потенційної концентрацій спирту за об’ємом;

(d) “натуральна концентрація спирту за об’ємом” означає загальну концентрацію спирту за об’ємом у продукті до будь-якого його збагачення;

(e) символ “об.%” позначає концентрацію спирту за об’ємом.

3. У товарній підкатегорії 2204 30 10 00 термін “виноградне сусло в процесі бродіння” означає продукт, одержаний шляхом зброджування виноградного сусла, фактична концентрація спирту в якому понад 1 об.% і менш як 3/5 загальної концентрації спирту за об’ємом.

4. У товарних підпозиціях 2204 21—2204 29:

А. “Загальний сухий екстракт” означає вміст у продукті в грамах на літр усіх речовин, які за певних фізичних умов не звітрюються.

Загальний сухий екстракт повинен визначатися при температурі 20 °С денсиметром.

B. (а) Наявність у продуктах товарних підкатегорій 2204 21 11 00 — 2204 21 99 00 і 2204 29 12 00 — 2204 29 99 00 конкретного, зазначеного у пунктах I, II, III та IV вмісту загального сухого екстракту, не впливає на класифікацію цих продуктів:

1) у продуктах з фактичною концентрацією спирту не більш як 13 об.% — 90 г або менше загального сухого екстракту на 1 л;

2) у продуктах з фактичною концентрацією спирту понад 13 об.%, але не більш як 15 об.% — 130 г або менше загального сухого екстракту на 1 л;

3) у продуктах з фактичною концентрацією спирту понад 15 об.%, але не більш як 18 об.% — 130 г або менше загального сухого екстракту на 1 л;

4) у продуктах з фактичною концентрацією спирту понад 18 об.%, але не більш як 22 об.% — 330 г або менше загального сухого екстракту на 1 л.

Продукти із загальним сухим екстрактом понад максимум, зазначений вище для кожного класу, повинні бути класифіковані в наступному класі, за винятком випадку, коли загальний сухий екстракт перевищує 330 г на 1 л, у цьому разі продукти класифікуються в товарних підкатегоріях 2204 21 99 00 і 2204 29 99 00.

(b) Наведені вище правила не стосуються продуктів, класифікованих у товарних підкатегоріях 2204 21 23 00, 2204 21 81 00, 2204 29 11 00 і 2204 29 77 00.

5. До товарних підкатегорій 2204 21 11 00 — 2204 21 99 00 та 2204 29 12 00 — 2204 29 99 00 включаються:

(а) виноградне сусло, бродіння якого зупинене шляхом додання спирту, тобто продукт, який:

- має фактичну концентрацію спирту не менш як 12 об.%, але менш як 15 об.%, і

- одержано шляхом додання до незбродженого виноградного сусла, що має натуральну концентрацію спирту не менш як 8,5 об.%, продукту, одержаного дистиляцією вина;

(b) вино кріплене для перегонки, тобто продукт, який:

- має фактичну концентрацію спирту не менш як 18 об.%, але не більш як 24 об.%,

- одержано виключно шляхом додання до вина, що не містить залишкового цукру, неректифікованого продукту, що одержаний шляхомперегонки вина та має максимальну фактичну концентрацію спирту 86 об.%, і

- максимальний вміст летких кислот 1,5 г/л у перерахунку на оцтову кислоту;

(c) лікерне вино, тобто продукт, який має:

- загальну концентрацію спирту не менш як 17,5 об.% і фактичну концентрацію спирту не менш як 15 об.%, але не більш як 22 об.%, і

- натуральну концентрацію спирту не менш як 12 об.% і одержано з виноградного сусла або вина із сортів винограду, схвалених у третій країні для виробництва лікерних вин:

- заморожуванням, або

- доданням у процесі бродіння чи після нього:

- продукту, одержаного шляхом перегонки вина, або

- концентрованого виноградного сусла або щодо деяких високоякісних лікерних вин, включених до списку вин, для яких така практика традиційна, виноградного сусла, яке сконцентроване дією прямого тепла та яке, крім цієї операції, відповідає визначенню концентрованого виноградного сусла, або

- суміші цих продуктів.

Проте деякі високоякісні лікерні вина можуть бути одержані із свіжого незбродженого виноградного сусла, яке не завжди може мати концентрацію спирту, що дорівнює 12 об.%.

6. У товарних підкатегоріях 2204 21 11 00 — 2204 21 78 00, 2204 21 81 00, 2204 21 83 00, 2204 29 11 00 — 2204 29 58 00, 2204 29 77 00 — 2204 29 82 00 термін “високоякісні вина, вироблені у певних регіонах” означає вина з країн Європейського Союзу (ЄС).

7. “Концентрованим виноградним суслом” (товарні підкатегорії 2204 30 92 00 і 2204 30 96 00) вважається виноградне сусло, для якого показники рефрактометра (при температурі 20 °С) не менш як 50,9 %.

8. До товарної позиції 2205 включаються лише вермут та інші вина із свіжого винограду, що приправлені рослинними або ароматичними речовинами і в яких вміст фактичної концентрації спирту становить 7 об.% або більше.

9. У товарній підкатегорії 2206 00 10 00 термін “пікет” означає продукт, одержаний бродінням необроблених виноградних вичавків, які вимочені у воді, або екстракцією зброджених виноградних вичавків за допомогою води.

10. У товарних підкатегоріях 2206 00 31 00 і 2206 00 39 00 “ігристими” вважаються:

- зброджені напої у пляшках, закріплених “грибоподібними” корками, які підтримуються за допомогою кріплень чи зав’язок,

- зброджені напої в іншій тарі, які мають надмірний тиск не менш як 1,5 бар, вимірюваний при температурі 20 °С.

11. У товарних підкатегоріях 2209 00 11 00 і 2209 00 19 00 термін “винний оцет” означає оцет, одержаний виключно оцтовокислим бродінням вина, загальна кислотність якого не менш як 60 г/л у перерахунку на оцтову кислоту.

Додаткова примітка України.

У товарних підкатегоріях 2207 10 00 10, 2208 90 91 10 і 2208 90 99 10 класифікується спирт етиловий, який відповідає вимогам Закону України “Про лікарські засоби”.  • Документи
  • Партнери
  • Тут може бути ваш банер :). Пишіть на support@dovidnyk.in.ua
  • Нові оголошення
  • Нові компанії