dovidnyk.in.ua

ТНВЭД | УКТЗЕД 2011 | Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності 2011| Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности


Розділ ХV
НЕДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ ТА ВИРОБИ З НИХ


Примітки:

1. Цей розділ не включає:

(а) фарби та чорнило або інші вироби, виготовлені на основі металевої луски або порошку (товарні позиції 3207—3210, 3212, 3213 або 3215);

(b) фероцерієві або інші пірофорні сплави (товарна позиція 3606);

(c) головні убори та їх частини товарної позиції 6506 або 6507;

(d) каркаси парасольок або інші вироби товарної позиції 6603;

(e) вироби групи 71 (наприклад сплави дорогоцінних металів, недорогоцінні метали, плаковані дорогоцінними металами, біжутерія);

(f) вироби розділу XVI (машини, механічне обладнання та електротовари);

(g) збірні секції залізничних або трамвайних колій (товарна позиція 8608) або інші вироби розділу XVII (транспортні засоби, судна та човни, літальні апарати);

(h) прилади та апарати розділу XVIII, у тому числі пружини для годинників усіх видів;

(ij) свинцевий дріб для боєприпасів (товарна позиція 9306) та інші вироби розділу ХIХ (зброя та боєприпаси);

(k) вироби групи 94 (наприклад меблі, основи матрацні, ліхтарі та освітлювальне обладнання, вивіски з підсвічуванням, збірні будівельні конструкції);

(l) вироби групи 95 (наприклад іграшки, ігри, спортивний інвентар);

(m) ручні сита, ґудзики, ручки для писання, тримачі для олівців, пера для авторучок або інші вироби групи 96 (різні готові вироби); або

(n) вироби групи 97 (наприклад твори мистецтва).

2. В УКТЗЕД термін "частини загального призначення" означає:

(a) вироби товарних позицій 7307, 7312, 7315, 7317 або 7318, а також аналогічні вироби з інших недорогоцінних металів;

(b) пружини, ресори та заготівки для них з недорогоцінних металів, крім пружин для годинників усіх видів (товарна позиція 9114); та

(c) вироби товарних позицій 8301, 8302, 8308 та 8310, а також рами і дзеркала з недорогоцінних металів товарної позиції 8306.

У групах 7376 та 7882 (за винятком товарної позиції 7315) посилання на частини товарів не включають посилання на частини загального призначення, які визначені вище.

Згідно з положеннями вищезазначеного абзацу та приміткою 1 до групи 83 вироби груп 82 чи 83 виключаються з груп 7276 та 7881.

3. В УКТЗЕД термін "недорогоцінні метали" означає чорні метали (залізо, чавун, сталь), мідь, нікель, алюміній, свинець, цинк, олово, вольфрам, молібден, тантал, магній, кобальт, вісмут, кадмій, титан, цирконій, сурма, марганець, берилій, хром, германій, ванадій, галій, гафній, індій, ніобій (колумбій), реній і талій.

4. В УКТЗЕД термін "металокераміка" означає матеріали, що містять гетерогенну суміш мікроскопічних металевих і керамічних компонентів. Цей термін також включає спечені (агломеровані) карбіди металів (карбіди металів, спечені (агломеровані) з металом).

5. Класифікація сплавів (крім феросплавів і лігатур, визначених у групах 72 та 74):

(а) сплав недорогоцінних металів класифікується як сплав того металу, вміст якого переважає за масою всі інші метали сплаву;

(b) сплав недорогоцінних металів цього розділу та елементів, що не входять до цього розділу, класифікується як сплав недорогоцінних металів, перелічених у цьому розділі, якщо загальна маса відповідних металів дорівнює або перевищує загальну масу інших елементів у цьому сплаві;

(c) у цьому розділі термін "сплави" поширюється на спечені (агломеровані) суміші металевих порошків, гетерогенні однорідні суміші, одержані сплавленням (крім металокераміки), та інтерметалеві сполуки.

6. Якщо у контексті не зазначено інше, будь-яке посилання в УКТЗЕД на недорогоцінний метал однаковою мірою поширюється на сплави, які згідно із зазначеною вище приміткою 5 класифікуються як сплави цього металу.

7. Класифікація композитних виробів:

якщо у сформульованих позиціях не зазначено інше, вироби з недорогоцінних металів (включаючи вироби із сумішей матеріалів, які розглядаються як вироби з недорогоцінного металу відповідно до основних правил класифікації), що містять два чи більше недорогоцінних метали, класифікуються як вироби з того недорогоцінного металу, який переважає за масою інші метали.

Для цілей цієї примітки:

(а) чорні метали різних видів вважають одним і тим самим металом;

(b) відповідно до примітки 5 до цього розділу сплав класифікується за одним металом; та

(c) металокераміку, яку включено до товарної позиції 8113, класифікують як єдиний недорогоцінний метал.

8. У цьому розділі наведені нижче терміни означають:

(а) "відходи і брухт"  металеві відходи і брухт, одержані у процесі виробництва або механічного оброблення металів, і металеві вироби, які остаточно не придатні для використання за призначенням внаслідок поломки, розрізів, зношення або інших причин;

(b) "порошки"  вироби, 90 % за масою або більше яких проходять крізь сито з розміром вічка 1 мм.

Додаткова примітка України:

У цьому розділі терміни "що використовуються (використовується) для промислового складання моторних транспортних засобів" та "для промислового складання моторних транспортних засобів" застосовуються лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701—8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.


Група 72
Чорні метали


Примітки:

1. У цій групі, а для підпунктів (d), (c) та (f) цієї примітки  для УКТЗЕД, терміни означають:

(а) "переробний чавун"  сплав заліза з вуглецем, не придатний для кування, з масовою часткою вуглецю понад 2 % та який може містити масову частку одного чи кількох інших елементів у такій пропорції:

хрому не більш як 10 %;

марганцю не більш як 6 %;

фосфору не більш як 3 %;

кремнію не більш як 8 % ;

інших елементів у цілому не більш як 10 % ;

(b) "дзеркальний чавун (шпігель)"  сплав заліза з вуглецем, з масовою часткою марганцю понад 6 %, але не більш як 30 %, а за іншими характеристиками  відповідає вимогам примітки 1 (а);

(c) "феросплави"  сплави у формі чушок, болванок, кусків або інших первинних форм, одержані внаслідок безперервного лиття, а також у гранулах чи порошках, агломерованих або неагломерованих, що використовуються як добавки у виробництві інших сплавів або як розкислювачі, десульфуранти чи для аналогічних цілей у чорній металургії і, як правило, не придатні для кування, з масовою часткою заліза 4 % або більше та масовою часткою одного чи кількох елементів у таких пропорціях:

хрому понад 10 %;

марганцю понад 30 %;

фосфору понад 3 %;

кремнію понад 8 %;

з масовою часткою інших елементів у цілому, за винятком вуглецю, понад 10 %, при цьому вміст міді не повинен перевищувати 10 %;

(d) "сталь"  сплави на основі заліза, крім названих у товарній позиції 7203, які (за винятком певних типів сталі, що виготовляються у формі відливок) придатні для кування з масовою часткою вуглецю 2 % чи менше. Хромисті сталі, однак, можуть мати більший відсоток вуглецю;

(e) "корозійностійка (нержавіюча) сталь"  легована сталь з масовою часткою вуглецю 1,2 % чи менше та хрому 10,5 % чи більше, з вмістом інших елементів або без них;

(f) "інші леговані сталі"  сталі, які не відповідають визначенню "корозійностійка (нержавіюча) сталь", з масовою часткою одного чи кількох нижче наведених елементів у такій пропорції:

алюмінію 0,3 % чи більше;

бору 0,0008 % чи більше;

хрому 0,3 % чи більше;

кобальту 0,3 % чи більше;

міді 0,4 % чи більше;

свинцю 0,4 % чи більше;

марганцю 1,65 % чи більше;

молібдену 0,08 % чи більше;

нікелю 0,3 % чи більше;

ніобію 0,06 % чи більше;

кремнію 0,6 % чи більше;

титану 0,05 % чи більше;

вольфраму 0,3 % чи більше;

ванадію 0,1 % чи більше;

цирконію 0,05 % чи більше;

інших елементів 0,1 % чи більше (крім сірки, фосфору, вуглецю та азоту), взятих окремо;

(g) "зливки чорних металів для переплавлення (шихтові зливки)"  вироби, грубо відлиті у формі зливків без живильника або утеплювальної надставки чи у формі чушок, що мають явні дефекти поверхні та не відповідають хімічному складу дзеркального чавуну, переробного чавуну або феросплавів;

(h) "гранули"  вироби, менш як 90 % за масою яких проходять крізь сито з розміром вічка 1 мм та 90 % за масою або більше яких проходять крізь сито з розміром вічка 5 мм;

(ij) "напівфабрикати"  вироби суцільного перерізу, одержані безперервним литтям, попередньо гарячекатані або ні; та інші вироби суцільного перерізу, які не піддавалися первинній обробці, крім гарячого прокатування або формовки куванням, включаючи заготівки для кутиків, фасонних та спеціальних профілів. Ці вироби не постачаються у рулонах;

(k) "плоский прокат"  прокатані вироби сталого прямокутного перерізу (крім квадратного), які не відповідають визначенням підпункту (ij) та випускаються у такій формі:

рулони з послідовно навернутими шарами, або

листи, які за товщини менш як 4,75 мм мають ширину не менш як у 10 разів більшу, ніж товщина, а за товщини 4,75 мм або більше мають ширину більш як 150 мм, що становить не менше ніж дві товщини.

До виробів плоского прокату включаються також вироби, які мають рельєфний малюнок після прокатування (наприклад борозни, виступи, клітинки, ромби), а також перфоровані, гофровані або поліровані вироби за умови, що після обробки вони не набули властивості виробів, зазначених в інших товарних позиціях.

Плоский прокат, який має форму, відмінну від прямокутної або квадратної, за будь-яких розмірів класифікується як вироби завширшки 600 мм або більше за умови, що вони не набувають властивостей виробів, зазначених в інших товарних позиціях;

(l) "прутки та бруски гарячекатані, вільно згорнуті у бунти"  гарячекатані вироби, вільно укладені в бунти, що мають суцільний поперечний переріз у формі кругів, кругових сегментів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), трикутників або інших опуклих багатокутників (включаючи сплюснуті круги та видозмінені прямокутники, в яких дві протилежні сторони мають форму опуклих дуг, а дві інші  прямолінійні, рівні за довжиною і паралельні). Ці вироби можуть мати ямки, виступи, борозни або інші рельєфи на поверхні, одержані у процесі прокатування (арматурні прутки та бруски);

(m) "інші прутки та бруски"  вироби, які не відповідають

будь-якому з визначень, наведених у підпунктах (ij), (k) або (l), або визначенню дроту та мають однаковий суцільний поперечний переріз за всією довжиною у формі кругів, кругових сегментів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), трикутників або інших опуклих багатокутників (у тому числі "сплюснуті круги" та "видозмінені прямокутники", в яких дві протилежні сторони мають форму опуклих дуг круга, а дві інші  прямолінійні, рівні за довжиною і паралельні).

Ці вироби можуть:

мати виїмки, виступи, борозни або інші рельєфи поверхні, одержані у процесі прокатування (арматурні прутки та бруски);

бути скрученими після прокатування;

(n) "кутики, фасонні та спеціальні профілі"  вироби, які мають суцільний поперечний переріз, однаковий за всією довжиною, і які не відповідають будь-якому з визначень, наведених у підпунктах (ij), (k), (l) або (m), або визначенню дроту.

Група 72 не включає вироби товарної позиції 7301 чи 7302;

(o) "дріт"  вироби у бухтах, отримані холодним деформуванням, із суцільним поперечним перерізом будь-якої форми, однаковим за всією довжиною, і такі, що не відповідають визначенню виробів з плоского прокату;

(p) "порожнисті прутки та бруски для бурових робіт"  прутки з перерізом будь-якої форми, придатні для виготовлення бурів з найбільшим зовнішнім розміром поперечного перерізу  понад 15 мм, але не більш як 52 мм, а максимальний внутрішній розмір не перевищує 1/2 максимального зовнішнього розміру. Порожнисті прутки з чорних металів, що не відповідають цьому визначенню, належать до товарної позиції 7304.

2. Чорні метали, плаковані іншим чорним металом, класифікуються як вироби з того чорного металу, масова частка якого домінує.

3. Вироби з чорних металів, одержані методом електролітичного осадження, литтям під тиском або спіканням, класифікуються за їх формою, складом та зовнішнім виглядом у товарних позиціях, які відповідають аналогічним гарячекатаним виробам.

Примітки до товарних підпозицій:

1. У цій групі терміни означають:

(а) "легований переробний чавун"  переробний чавун з масовою часткою одного чи кількох елементів у такій пропорції:

хрому понад 0,2 %;

міді понад 0,3 %;

нікелю понад 0,3 %;

будь-якого з таких елементів, як алюміній, молібден, титан, вольфрам, ванадій понад 0,1 %;

(b) "нелегована автоматна сталь"  нелегована сталь з масовою часткою одного чи кількох елементів у таких пропорціях:

сірки 0,08 % чи більше;

свинцю 0,1 % чи більше;

селену понад 0,05 %;

телуру понад 0,01 %;

вісмуту понад 0,05 %;

(c) "кремнієва електротехнічна сталь"  леговані сталі з масовою часткою не менш як 0,6 %, але не більш як 6 % кремнію та не більш як 0,08 % вуглецю. Вони також можуть мати за масою 1 % або менше алюмінію, але не повинні містити будь-який інший елемент у співвідношенні, що може надати їм властивості інших легованих сталей;

(d) "швидкорізальна сталь"  леговані сталі, що містять масову частку, разом з іншими елементами або без них, принаймні два з трьох таких елементів, як молібден, вольфрам і ванадій, із загальним вмістом за масою 7 % або більше цих елементів разом узятих, та містять масову частку вуглецю 0,6 % або більше і масову частку хрому від 3 до 6 %;

(e) "кремнієво-марганцева сталь"  леговані сталі, з масовою часткою:

не більш як 0,7 % вуглецю;

0,5 % або більше, але не більш як 1,9 % марганцю; та

0,6 % або більше, але не більш як 2,3 % кремнію, за винятком будь-якого іншого елемента у співвідношенні, що надає їй властивості іншої легованої сталі.

2. Під час класифікації феросплавів у товарній позиції 7202 слід додержуватися такого правила: феросплав розглядається як бінарний сплав і включається до відповідної підкатегорії (коли вона існує), якщо тільки вміст за масою одного з легуючих елементів сплаву перевищує мінімальний вміст за масою, зазначений у примітці 1 (c) до цієї групи; аналогічно він вважається відповідно потрійним або четвертним, якщо вміст за масою двох або трьох легованих елементів сплаву більше ніж мінімальний вміст за масою, зазначений у вищезгаданій примітці.

У разі застосування цього правила до "інших елементів", зазначених у примітці 1 (c), вміст за масою кожного елемента повинен перевищувати 10 %.

Додаткові примітки:

1. Наведені нижче терміни означають:

"електротехнічна" у підкатегоріях 7209 16 10 00, 7209 17 10 00, 7209 18 10 00, 7209 26 10 00, 7209 27 10 00, 7209 28 10 00 та 7211 23 20 00 — це прокат плоский, який при змінному струмі з частотою 50 Гц та магнітній індукції 1 Тл зазнає втрати потужності (Вт/кг), розрахованої за методом Епштейна:

2,1 Вт або менше, якщо їх товщина не більш як 0,2 мм;

3,6 Вт або менше, якщо їх товщина в межах від 0,2 до 0,6 мм;

6 Вт або менше, якщо їх товщина в межах від 0,6 мм до 1,5 мм включно;

"біла жерсть" у підкатегоріях 7210 12 20 00, 7210 70 10 00, 7212 10 10 00 та 7212 40 20 00 — це плоский прокат (завтовшки менш як 0,5 мм), покритий металевим шаром з масовою часткою олова 97 % або більше;

"інструментальна сталь" у підкатегоріях 7224 10 10 00, 7224 90 02 00, 7225 30 10 00, 7225 40 12 00, 7226 91 20 00, 7228 30 20 00, 7228 40 10 00, 7228 50 20 00, 7228 60 20 00  це легована сталь, крім корозійностійкої (нержавіючої) або швидкорізальної сталі, з масовою часткою однієї з нижчезазначених композицій з іншими елементами або без них:

вуглецю менш як 0,6 % та кремнію 0,7 % або більше і ванадію 0,05 % або більше, або вольфраму 4 % або більше;

вуглецю 0,8 % або більше та ванадію 0,05 % або більше;

вуглецю понад 1,2 % та хрому 11 % або більше, але не більш як 15 %;

вуглецю 0,16 % або більше, але не більш як 0,5 %, та нікелю 3,8 % або більше, але не більш як 4,3 %, та хрому 1,1 % або більше, але не більш як 1,5 %, і молібдену 0,15 % або більше, але не більш
як 0,5 %;

вуглецю 0,3 % або більше, але не більш як 0,5 %, та хрому 1,4 % або більше, але не більш як 2,1 %, і молібдену 0,15 % або більше, але не більш як 0,5 %, та нікелю менш як 1,2 %;

вуглецю 0,3 % або більше, та хрому менш як 5,2 %, і молібдену 0,65 % або більше, та вольфраму 0,4 % або більше;

вуглецю 0,5 % або більше, але не більш як 0,6 %, та нікелю 1,25 % або більше, але не більш як 1,8 %, і хрому 0,5 % або більше, але не більш як 1,20 %, та молібдену 0,15 % або більше, але не більш як 0,5 %.  • Документи
  • Партнери
  • Тут може бути ваш банер :). Пишіть на support@dovidnyk.in.ua
  • Нові оголошення
  • Нові компанії