dovidnyk.in.ua

ТНВЭД | УКТЗЕД 2011 | Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності 2011| Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности


Розділ III
Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти
їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або
рослинного походження

Група 15
Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти
їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або
рослинного походження

Примітки:

1. Ця група не включає:

(а) свиняче сало та жир свинячий або жир свійської птиці товарної позиції 0209;

(b) какао-масло та какао-жир товарної позиції 1804;

(c) готові харчові продукти, що мають понад 15 мас.% продуктів товарної позиції 0405 (в основному група 21);

(d) шкварки (товарна позиція 2301) або залишки, відходи, зазначені у товарних позиціях 2304—2306;

(e) жирні кислоти, готовий віск, фармацевтичні засоби, фарби, лаки, мило, парфумерні, косметичні або туалетні засоби, сульфіровані олії та інші товари розділу VI; або

(f) фактис (вулканізована рослинна олія), що виділяється з олій (товарна позиція 4002).

2. До товарної позиції 1509 не включаються олії, одержані з маслин, або оливок, шляхом екстрагування розчинником (товарна позиція 1510).

3. До товарної позиції 1518 не включаються жири або олії чи їх фракції, денатуровані лише простим способом, що підлягають включенню до товарних позицій, до яких належать відповідні неденатуровані жири, олії або їх фракції.

4. Соапсток, олійний фуз і жирові залишки, стеариновий пек, гліцериновий пек та залишки вовняного жиру (жиропоту) включаються до товарної позиції 1522.

Примітка до товарних підпозицій:

У товарних підпозиціях 1514 11 і 1514 19 термін “олія свиріпова або ріпакова з низьким вмістом ерукової кислоти” означає нелетку олію, що містить менш як 2 мас.% ерукової кислоти.

Додаткові примітки:

1. У товарних підпозиціях і товарних підкатегоріях 1507 10, 1508 10, 1510 00 10 00, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 11, 1514 91, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11 00, 1515 50 19 00, 1515 90 21 00, 1515 90 29 00, 1515 90 40 00 — 1515 90 59 00 і 1518 00 31 00:

(а) нелеткі олії, рідкі або тверді, одержані пресуванням, вважаються “сирими”, якщо вони не пройшли інших обробок, крім:

- декантування в межах нормального відрізку часу;

- центрифугування або фільтрація (за винятком будь-якого процесу фільтрації адсорбцією або іншого фізичного чи хімічного процесу) за умови, що для відокремлення олії від її твердих складових застосовувалася лише така механічна сила, як сила тяжіння, сила тиску або відцентрова сила;

(b) нелеткі олії, рідкі або тверді, одержані екстракцією, вважаються “сирими”, якщо вони не відрізняються ні за кольором, ні за запахом, ні за смаком, ні за визнаними спеціальними аналітичними властивостями від олій і жирів, одержаних під тиском;

(c) термін “олії сирі” поширюється також на олію із сої, рафіновану гідратацією, та олію з бавовнику, очищену від госиполу.

2. А. До товарних позицій 1509 і 1510 включаються лише олії, які одержані виключно під час обробки маслин або оливок і мають такі аналітичні характеристики щодо вмісту (кількості) жирних кислот і стеринів:

Таблиця 1

Вміст жирної кислоти у відсотках до загальної
кількості жирних кислот

Жирна кислота

Відсотковий вміст

Міристинова кислота

 0,05

Пальмітинова кислота

7,5 – 20

Пальмітолеїнова кислота

0,3 —3,5

Маргаринова кислота

 0,3

Гаптадеценова кислота

 0,3

Стеаринова кислота

0,5 – 5

Олеїнова кислота

55 – 83

Лінолева кислота

3,5 – 21

Ліноленова кислота

 1

Арахінова кислота

 0,6

Ейкосенова кислота

 0,4

Бегенова кислота(1)

 0,3

Лігноцеринова кислота

 0,2

______________

(1)  0,2 для олії товарної позиції 1509


Таблиця 2

Вміст стерину у відсотках до загальної кількості стеринів


Стерин

Відсотковий вміст

Холестерин

 0,5

Брасикастерин(1)

 0,1

Кампестерин

 4

Стигмостерин(2)

< кампестирину

Бета-ситостерин(3)

> 93

Дельта-7-стигмостерин

 0,5

_______________

(1)  0,2 для олії товарної позиції 1510

(2) Умова недійсна для очищеної олії першого (холодного) пресування (товарна підкатегорія 1509 10 10 00) і для олії сирої з маслинових залишків (товарна підкатегорія 1510 00 10 00)

(3) Дельта-5,23-стигмостадієнол + холестерин + бета-ситостерин + + ситостанол + дельта-5-авенастерин + дельта-5,24-стигмостадієнол

До товарних позицій 1509 і 1510 не включаються оливкова олія, змінена хімічним способом (зокрема, переетерифікована оливкова олія), і суміші оливкової олії з олією іншого походження.

B. До товарної підпозиції 1509 10 включається лише оливкова олія, яку визначено у нижчезазначених пунктах 1 і 2, одержано виключно з використанням механічних або інших фізичних засобів за умов, що не призводять до погіршення якості олії, і яка не зазнала ніякої іншої обробки, крім промивання, декантування, центрифугування або фільтрування. Олія, одержана з маслин або оливок, за допомогою розчинників, хімічних або біохімічних реагентів або переетерифікацією, також як і будь-які суміші з іншими оліями, маслами, виключаються з цієї товарної позиції.

1. Очищеною оливковою олією першого (холодного) пресування в товарній підкатегорії 1509 10 10 00 за будь-якої кислотності вважається оливкова олія з:

(а) вмістом воску не більш як 300 мг/кг;

(b) вмістом еритродіолу та уваолу не більш як 4,5 %;

(c) вмістом насичених жирних кислот у другій позиції в тригліцеридів не більш як 1,5 %;

(d) сумарним вмістом трансолеїнових ізомерів не більш як 0,10 % і сумарним вмістом транслінолевих+трансліноленових ізомерів не більш як 0,10 %;

(e) вмістом стигмостадієнів не більш як 0,50 мг/кг; та

(f) наявністю однієї або більше з таких характеристик:

1) сумарний вміст летких галогенованих розчинників не більш як 0,20 мг/кг усього і не більш як 0,10 мг/кг кожного розчинника;

2) органолептичні характеристики, які дають змогу виявити дефекти, що перевищують допустимі рівні.

2. У товарній підкатегорії 1509 10 90 00 термін “інша олія першого (холодного) пресування” означає оливкову олію з такими характеристиками:

(а) вміст кислоти в перерахунку на олеїнову кислоту не більш як 2 г на 100 г;

(b) пероксидне число не більш як 20 мекв O2/кг;

(c) вміст воску не більш як 250 мг/кг;

(d) сумарний вміст летких галогенованих розчинників не більш як 0,20 мг/кг усього і не більш як 0,10 мг/кг кожного розчинника;

(e) коефіцієнт екстинкції К270 не більш як 0,25;

(f) зміна коефіцієнта екстинкції (∆К) в області 270 нм не більш як 0,01;

(g) органолептичні характеристики, які дають змогу виявити дефекти, що перевищують допустимі рiвнi;

(h) вміст еритродіолу та уваолу не більш як 4,5 %;

(ij) вміст насичених жирних кислот у другій позиції в тригліцеридах не більш як 1,5 %;

(k) сумарний вміст трансолеїнових ізомерів не більш як 0,05 % і сумарний вміст транслінолевих+трансліноленових ізомерів не більш як 0,05 %;

(l) вміст стигмостадієнів не більш як 0,15 мг/кг.

C. До товарної підкатегорії 1509 90 00 00 включається оливкова олія, що одержана в результаті обробки олії, включеної до товарної підкатегорії 1509 10 10 00 або 1509 10 90 00, змішана або не змішана з оливковою олією першого пресування та має такі характеристики:

(а) вміст кислоти в перерахунку на олеїнову кислоту не більш як 1 г на 100 г;

(b) вміст воску не більш як 350 мг/кг;

(c) коефіцієнт екстинкції К270 не більш як 0,90;

(d) зміна коефіцієнта екстинкції (∆К) в області 270 нм не більш як 0,15;

(e) вміст еритродіолу та уваолу не більш як 4,5 %;

(f) вміст насичених жирних кислот у другій позиції в тригліцеридах не більш як 1,8 %;

(g) сумарний вміст трансолеїнових ізомерів не більш як 0,20 % і сумарний вміст транслінолевих+трансліноленових ізомерів не більш як 0,30 %.

D. У товарній підкатегорії 1510 00 10 00 термін “олії сирі” означає олії, особливо оливкові з маслинових або оливкових залишків, які мають такі характеристики:

(a) вміст еритродіолу та уваолу більш як 4,5 %;

(b) вміст насичених жирних кислот у другому положенні у тригліцеридах не більш як 2,2 %;

(c) сумарний вміст трансолеїнових ізомерів не більш як 0,20 % та сумарний вміст транслінолевих+трансліноленових ізомерів не більш як 0,10 %;

E. Товарна підкатегорія 1510 00 90 00 включає олію, що одержана в результаті обробки олії, включеної до товарної підкатегорії 1510 00 10 00, змішана або не змішана з оливковою олією першого пресування, а також олію, яка не має характеристик олії, зазначених у додаткових примітках
2 (B), 2 (C), 2 (D) до цієї групи. Олія цієї товарної підкатегорії повинна мати вміст насичених жирних кислот у другій позиції в тригліцеридах не більш як 2,2 %, сумарний вміст трансолеїнових ізомерів менш як 0,4 % і сумарний вміст транслінолевих+трансліноленових ізомерів менш як 0,35 %.

3. До товарних підкатегорій 1522 00 31 00 і 1522 00 39 00 не включаються:

(а) залишки, одержані під час обробки жирових речовин, які містять олії, з йодним індексом менш як 70 або понад 100;

(b) залишки, що утворюються під час обробки жирових речовин, які містять олії, і мають йодний індекс понад 70 або менш як 100, пікова область якого представляє утримуваний об’єм бета-ситостерину і становить менш як 93 % всієї площі піка стерину.  • Документи
  • Партнери
  • Нові оголошення
  • Нові компанії