Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку України

Клікніть на папку, щоб відкрити нижчий рівень
[укр | eng]
 Розділ 01 ПРОСТІР І ЧАС
 0101 Метр [м | m]
 0102 Кілометр [км | km]
 0103 Дециметр [дм | dm]
 0104 Сантиметр [см | cm]
 0105 Міліметр [мм | mm]
 0106 Мікрометр [мкм | mm]
 0107 Нанометр [нм | nm]
 0108 Пікометр [пм | pm]
 0109 Фемтометр [фм | fm]
 0110 Ангстрем (= 1·10-10 м)
 0111 Парсек (= 3,0857·1016 м) [пк | pc]
 0112 Світловий рік (= 9,46·1015 м) [св.рік | l.y.]
 0113 Астрономічна одиниця (= 1,496·1011 м) [а.о. | AU]
 0114 Миля статутна (= 1609,344 м) [миля (міжн.) | st mi]
 0115 Морська миля міжн. (= 1852 м) [м. миля | n.mile]
 0116 Дюйм (= 10 великим лініям = 12 малим лініям = 25,40 мм) [дюйм | in]
 0117 Ярд (= 3 футам = 36 дюймам = 0,9144 м) [ярд | yd]
 0118 Тисяча кілометрів [тис.км | t.km]
 0119 Мільйон кілометрів [млн.км | m.km]
 0120 Калібр (= 0,254 мм) [клб | cl]
 0121 Лінія велика (= 2,54 мм) [лін.в | l gr]
 0122 Лінія мала (= 2,117 мм) [лін.м | l]
 0123 Квадратний метр [м2 | m2]
 0124 Квадратний кілометр [км2 | km2]
 0125 Квадратний дециметр [дм2 | dm2]
 0126 Квадратний сантиметр [см2 | cm2]
 0127 Квадратний міліметр [мм2 | mm2]
 0128 Квадратний дюйм (= 6,4516 см2) [дюйм2 | in2]
 0129 Квадратний фут (= 144 кв. дюймам = 0,092903 м2) [фт2 | ft2]
 0130 Квадратний ярд (= 9 кв. футам = 0,8361274 м2) [ярд2 | yd2]
 0131 Ар (сотка) (= 100 м2) [а | a]
 0132 Гектар (= 100 ар) [га | ha]
 0133 Акр (= 4840 кв. ярдів = 4046,856 м2) [акр | ac]
 0134 Кубічний метр [м3 | m3]
 0135 Кубічний дециметр [дм3 | dm3]
 0136 Кубічний сантиметр [см3 | cm3]
 0137 Кубічний міліметр [мм3 | mm3]
 0138 Літр [л | l]
 0139 Мегалітр [Мл | Ml]
 0140 Кілолітр [кл | kl]
 0141 Гектолітр [гл | hl]
 0142 Декалітр [дал | dal]
 0143 Децилітр [дл | dl]
 0144 Мілілітр [мл | ml]
 0145 Мікролітр (ламбда) [мкл | ml]
 0146 Кубічний дюйм (= 16,387 см3) [дюйм3 | in3]
 0147 Кубічний фут (= 1728 куб. дюймам = 0,02831685 м3) [фт3 | ft3]
 0148 Кубічний ярд (= 27 куб. футам = 0,764555 м3) [ярд3 | yd3]
 0149 Галон (англ.) (= 4 квартам = 8 пінтам = 4,54609 л) [гал (англ.) | gal (UK)]
 0150 Галон рідинний (амер.) (= 4 квартам рідин. = 8 пінтам рідин. = 3,78541 л) [гал (амер.) | gal lig (US)]
 0151 Галон сухий (амер.) (= 4,40488 дм3) [гал.сух (амер.) | gal dry (US)]
 0152 Пінта рідинна (англ.) (0,568261 л) [пт.рід (англ.) | pt lig (UK)]
 0153 Пінта рідинна (амер.) (= 0,473179 л) [пт.рід. (амер.) | pt lig (US)]
 0154 Пінта суха (амер.) (= 0,550614 дм3) [пт.сух. (амер.) | pt dry (US)]
 0155 Унція рідинна (англ.) (= 28,413 см3) [ун.рід. (англ.) | fl.oz (UK)]
 0156 Унція рідинна (амер.) (= 29,5737 см3) [ун.рід (амер.) | fl.oz (US)]
 0157 Барель нафтовий (амер.) (= 158,988 л) [бар.н (амер.) | bbl oil (US)]
 0158 Барель сухий (амер.) (= 115,628 дм3) [бар.сух. (амер.) | bbl dry (US)]
 0159 Бушель (англ.) (= 8 галонам англ. = 36,3687 дм3) [буш (англ.) | bu (UK)]
 0160 Бушель (амер.) (= 64 пінтам сухим = 35,2391 дм3) [буш (амер.) | bu (US)]
 0161 Секунда [с | s]
 0162 Кілосекунда [кс | ks]
 0163 Мілісекунда [мс | ms]
 0164 Мікросекунда [мкс | ms]
 0165 Наносекунда [нс | ns]
 0166 Пікосекунда [пс | ps]
 0167 Фемтосекунда [фс | fs]
 0168 Рік [р. | y]
 0169 Півріччя [півріч | -]
 0170 Квартал [кв | -]
 0171 Місяць [міс | mth]
 0172 Декада (облік часу) (= 10 діб) [декада | -]
 0173 Тиждень [тижд | wk]
 0174 Доба [доб | d]
 0175 Година [год | h]
 0176 Хвилина [хв | min]
 0177 Метр за секунду [м/с | m/s]
 0178 Сантиметр за секунду [см/с | cm/s]
 0179 Міліметр за секунду [мм/с | mm/s]
 0180 Кілометр за годину [км/год | km/h]
 0181 Метр за годину [м/год | m/h]
 0182 Вузол (= 1м.миля/год) [вуз | kn]
 0183 Фут за секунду [фт/с | ft/s]
 0184 Миля за годину [миля/год | mi/h]
 0185 Метр на секунду у квадраті [м/с2 | m/s2]
 0186 Фут на секунду у квадраті [фт/с2 | ft/s2]
 0187 Гал (= 0,01 м/с2) [Гал | Gal]
 0188 Радіан на секунду у квадраті [рад/с2 | rad/s2]
 0189 Метр у мінус першому степені [м-1 | m-1]
 0190 Джиль (= 0,142065 дм3) [джл | gi]
 0191 Драхма рідинна (англ.) (= 3,551628 л) [драх.рід (англ.) | dm fl (UK)]
 0192 Драхма рідинна (амер.) (= 3,6966 л) [драх.рід (амер.) | dm fl (US)]
 0193 Кварта суха США (= 1,10123 дм3) [кварт.сух (амер.) | qt dry (US)]
 0194 Кварта імперська (= 1,136523 дм3) [кварт.імп | qt (UK)]
 0195 Центилітр [цл | -]
 0196 Кварта рідинна (= 0,946363 дм3) [кварт.рід | qt lig]
 0197 Квадратна статутна миля (=2,589918·106 м2) [миля2 стат | sq.mi]
 0198 Фут (= 0,33333 ярда =12 дюймам = 0,3048 м) [фт | ft]
 0199 Квадратна миля [миля2 | -]
  • Нові оголошення
  • Нові компанії
  • Наші послуги
  • Розробляємо та супроводжуємо сайти для малого та середнього бізнесу на базі нашого домену. Наприклад: autoschool.dovidnyk.in.ua, де замість autoschool - буде назва вашого підприємства.
    Виготовлення сайту: 500 грн.
    Підтримка сайту: 200 грн за рік. Якщо вас зацікавила ця пропозиція - пишіть нам у Зворотньому зв'язку.
    з повагою, команда Довідника.