НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦІЇ БУДІВНИЦТВАНОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦІЇ БУДІВНИЦТВА

Клікніть на , щоб відкрити нижчий рівень


Опис

Номенклатура продукції будівництва (НПБ) розроблена як розвиток Державного класифікатора будівель та споруд (ДК БС).

              НПБ є спеціалізованою  класифікацією для потреб органів державної статистики  і призначається для використання при складанні форм державних статистичних спостережень щодо продукції будівництва.

              НПБ використовує коди і найменування  продукції відповідно до будівель та інженерних споруд різного функціонального призначення  згідно з Державним класифікатором будівель та споруд, який у свою чергу ґрунтується  на статистичній класифікації Європейського Союзу -  Класифікації будівель (СС).

              Впровадження НПБ забезпечує:

-проведення кон’юнктурних  спостережень у будівництві;

-здійснення  групувань будівель  та  споруд за окремими видами продукції будівництва з відповідними одиницями виміру;

-виконання робіт з перепису, обліку та оцінки стану будівель та споруд, які знаходяться в стадії будівництва;

-отримання інформації про будівлі та споруди, які  передбачається збудувати у наступні роки;

-проведення обліку та аналізу  статистичної інформації про  введення в експлуатацію об’єктів житла, соціальної сфери  та виробничих потужностей.

          Об’єктом класифікації  в Номенклатурі продукції будівництва є житлові, нежитлові будівлі та  інженерні споруди, які призначені для надання послуг або випуску продукції.

           Cтруктура коду НПБ має такий вигляд:

Х -

розділ

ХХ -

підрозділ

ХХХ -

група

ХХ  ХХ -

клас

ХХХХ. Х -

підклас

ХХХХ. Х. ХХ -

категорія

ХХХХ. Х. ХХ. ХХ -

підкатегорія

ХХХХ. Х. ХХ. ХХ. Х -

тип,

де 

категорія – це види потужностей;

підкатегорія – це одиниці виміру потужностей;

тип – це ознаки кількості одиниць виміру, які має певна потужність.

Коди, які відповідають категорії, підкатегорії та типу є розвитком кодів ДК БС і визначають потужності на рівні об’єкта будівництва з відповідними одиницями виміру та ознакою кількості одиниць виміру.

  • Довідники
  • Партнери
  • Нові оголошення
  • Нові компанії