НПСГ 2014 | НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 2014НПСГ 2014 | НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 2014

Клікніть на , щоб відкрити нижчий рівень


Опис

Номенклатура продукції сільського господарства (далі – НПСГ) розроблена в рамках переходу на міжнародні статистичні стандарти у сфері статистики сільського господарства й охоплює продукцію та послуги, створені у групах 01.1–01.4, 01.6 секції А "Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство" національного класифікатора ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД-2010)1.

НПСГ забезпечує зіставність із категоріями Статистичної класифікації продукції (СКП–2011), затвердженою наказом Держкомстату від 23.12.2011 № 397, яка, в свою чергу, є аналогом Класифікації продукції за видами економічної діяльності Європейського Союзу (Statistical Classification of Products according to their Activities of the European Community – СРА2008). Також при розробці НПСГ було враховано перелік продукції, яка передбачена Програмою всесвітнього сільськогосподарського перепису 2010 року Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

НПСГ схвалена на засіданні Комісії з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України (протокол від 5 вересня 2014 року № 9).

Об’єктом класифікації в НПСГ є види сільськогосподарської продукції (основної та побічної) та сільськогосподарських послуг, які створені в результаті використання рослинних і тваринних ресурсів.

НПСГ представлена у вигляді ієрархічної структури, в якій усі подібні об’єкти зібрані в окремі категорії, найбільш однорідні стосовно характеристик об\'єкта статистичного спостереження, та їм надані індивідуальні коди.

У зв’язку з цим в НПСГ виділено три розділи: продукція рослинництва, продукція тваринництва та послуги в рослинництві і тваринництві (крім послуг ветеринарних).

Кожен вид продукції, який отримано у результаті вирощування сільськогосподарської рослини або тварини (незалежно від того основна це продукція чи побічна), класифіковано як окремий вид продукції відповідно до його властивостей. Наприклад, культури бобові сухі враховано в складі зернобобових культур у позиції 01.11.12 або як насіння для відтворення рослин у позиції 01.13.04.01.01.1, бобові зелені – у складі овочевих (позиція 01.13.02.04) і кормових культур (позиція 01.14.09.01) тощо.

Продукція рослинництва поділено за вегетаційним періодом розвитку рослин (культури однорічні та дворічні, культури багаторічні).

Серед однорічних і дворічних культур виділено такі основні групи як культури зернові та зернобобові; культури технічні; коренеплоди та бульбоплоди, культури овочеві та баштанні продовольчі, гриби; культури кормові. У свою чергу ці групи розподілено за напрямами використання культур, зокрема, в технічних культурах продукція згрупована за рослинами олійними, цукроносними, прядивними, лікарськими, ефіроолійними, енергетичними, прянощами тощо.

В окремі групи також виділено виробництво насіння для відтворення рослин (крім послуг післяурожайних і з оброблення насіння) та вирощування садивного матеріалу, квітів, рослин в горщиках, ящиках тощо, міцелій грибів.

Виключення становлять підгрупа "Рослини енергетичні" та група "Кормові культури", в які поряд з однорічними рослинами включено трави та рослини (лоза,верба, інші) багаторічні, сінокоси та пасовища.

Із продукції багаторічних насаджень виокремлено виробництво плодів, ягід, винограду, тутовників, хмелю, різдвяних дерев тощо, а також насіння багаторічних насаджень із розбивкою за окремими культурами.

У тваринництві продукцію розподілено за основними видами тварин (велика рогата худоба, свині, вівці, кози, коні, птиця, кролі, бджоли, інші), видами основної та побічної продукції. Виробництво молока за видами виокремлено в окрему групу.

Послуги класифіковано за їхніми основними видами окремо для послуг у рослинництві, післяурожайних послуг і послуг з оброблення насіння для відтворення, послуг у тваринництві (крім послуг ветеринарних).

Структурно НПСГ складається із порядкового номеру позиції; коду продукції (послуг); назви продукції (послуг) та, за необхідності, пояснень щодо особливостей їхнього обліку та формування; підказки щодо отримання узагальнюючих позицій (наприклад, за групою культур) на підставі нижчих (більш детальних) кодів номенклатури; коду СКП–2011, пов’язаного з позицією НПСГ.

У НПСГ продукція та послуги сільського господарства поділені на 3 розділи та деталізовані у 6 підрозділах, 48 групах, 122 підгрупах, 234 класах, 210 підкласах і 58 видах.

Структура коду НПСГ має такий вигляд:

ХХ розділ
ХХ.Х підрозділ
ХХ.ХХ група
ХХ.ХХ.ХХ підгрупа
ХХ.ХХ.ХХ.ХХ клас
ХХ.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ підклас
ХХ.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ.Х вид
  • Довідники
  • Партнери
  • Нові оголошення
  • Нові компанії