Класифікатор управлінської документації ДК 010-98Класифікатор управлінської документації ДК 010-98

Клікніть на , щоб відкрити нижчий рівень


Опис

Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД) є складовою частиною державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації.
 
ДКУД розроблено у зв'язку із змінами у складі та змісті організаційно-розпорядчої, первинно-облікової, банківської та звітно-статистичної документації внаслідок реорганізації системи державного управління в Україні.
 
ДКУД є номенклатурним переліком назв уніфікованих форм документів (УФД) з унікальними кодовими позначеннями.
 
ДКУД використовується під час збирання та оброблення документів за відповідними уніфікованими формами усіма органами державного і господарського управління та підвідомчими підприємствами й організаціями в процесі виконання відповідних управлінських функцій згідно з чинним законодавством.
 
Класифікатор орієнтовано на однозначне визначення (ідентифікацію) УФД, їх облік та систематизацію, контроль складу та змісту УФД у кожному класі документації, організацію ведення відповідних класів документації, забезпечення автоматизованого пошуку потрібних УФД. Кожному класу документації відповідає певна уніфікована система документації (УСД).
 
Об'єктом класифікації є безпосередньо УФД, які використовуються під час виконання управлінських функцій згідно з чинним законодавством.
 
ДКУД орієнтовано на забезпечення оброблення інформації із застосуванням засобів комп'ютерної техніки та прогресивних інформаційних технологій.
 
ДКУД містить такі класи:
1) організаційно-розпорядча документація (код 02);
2) первинно-облікова документація (код 03);
3) банківська документація (код 04);
4) фінансова документація (код 05);
5) звітно-статистична документація (код 06);
6) планова документація (код 07);
7) ресурсна документація (код 08);
8) торговельна документація (код 09);
9) зовнішньоторговельна документація (код 10);
10) цінова документація (код 13);
11) документація з праці, соціальних питань і соціального захисту населення (код 15);
12) документація з побутового обслуговування населення (код 17);
13) бухгалтерсько-облікова документація (код 18);
14) документація з Пенсійного фонду (код 20);
15) словниково-довідкова документація (код 21).
 
Ідентифікація УФД здійснюється через ієрархічну класифікацію з трьома ступенями. Кодове позначення складається з семи цифрових десяткових знаків (рисунок 1).
 
ХХ ХХ ХХХ
---- ---- ----- Клас форми ----------------- | | Підклас форми ---------------------- | Реєстраційний номер форми ---------------------------
 

Рисунок 1 - Структура кодового позначення УФД
 

У кодовому позначенні УФД відображено: перший та другий знаки (клас) - належність УФД до відповідної УСД; третій та четвертий знаки (підклас) - належність УФД у межах класу до відповідного підкласу; п'ятий, шостий і сьомий знаки - реєстраційний номер УФД підкласу.
 
Ведення ДКУД здійснює Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки Національного агентства з питань інформатизації при Президентові України. Актуалізація ДКУД здійснюється один раз на рік.
 
Із введенням в дію державного класифікатора управлінської документації нової редакції припиняється чинність ДК 010-96.
 
2. ВИЗНАЧЕННЯ
 
2.1 Система документації
Сукупність взаємопов'язаних документів, що застосовуються у певній сфері діяльності.
 
2.2 Уніфікована система документації (УСД)
Система документації, що створена за єдиними правилами та вимогами і містить інформацію, необхідну для управління у певній сфері діяльності.
 
2.3 Управлінська документація
Сукупність взаємопов'язаних документів, що застосовуються для вирішення завдань управління національним господарством і мають нормативно-правову силу.
 
2.4 Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації
Система документації, використовувана для вирішення організаційно-розпорядчих завдань управління.
 
2.5 Уніфікована система первинно-облікової документації
Система документації, використовувана для управління виробничо-господарською діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності, організацій, що не займаються підприємницькою діяльністю, всіх форм власності.
 
2.6 Уніфікована система банківської документації
Система документації, використовувана для здійснення розрахунково-грошових операцій через банки.
 
2.7 Уніфікована система фінансової документації
Система документації, використовувана для організації фінансових взаємовідносин суб'єктів економіки.
 
2.8 Уніфікована система звітно-статистичної документації
Система документації, використовувана для вирішення завдань державної статистики й одержання статистичної інформації.
 
2.9 Уніфікована система планової документації
Система документації, використовувана для вирішення завдань прогнозування і планування розвитку економіки.
 
2.10 Уніфікована система цінової документації
Система документації, використовувана для вирішення завдань аналізу цін і ціноутворення.
 
2.11 Уніфікована система ресурсної документації
Система документації, використовувана для вирішення завдань управління ресурсами.
 
2.12 Уніфікована система торговельної документації
Система документації, використовувана для вирішення завдань управління торгівлею.
 
2.13 Уніфікована система зовнішньоторговельної документації
Система документації, використовувана для вирішення завдань зовнішньоторговельної діяльності.
 
2.14 Уніфікована система документації з праці, соціальних питань і соціального захисту населення
Система документації, використовувана для вирішення завдань управління трудовими ресурсами і соціальним захистом.
 
2.15 Уніфікована система документації з бухгалтерського обліку
Система документації, використовувана для вирішення завдань бухгалтерського обліку бюджетних і госпрозрахункових установ і організацій.
 
2.16 Уніфікована система документації з Пенсійного фонду
Система документації, використовувана для вирішення завдань пенсійного забезпечення.
 
2.17 Уніфікована система словниково-довідкової документації
Система документації, використовувана для вирішення завдань керування інформаційною базою та її складовими елементами (бази даних, уніфіковані форми документів, інформаційні потоки, техніко-економічні показники тощо).
 
2.18 Уніфікована форма документа (УФД)
Сукупність реквізитів, установлених відповідно до завдань, що підлягають вирішенню у певній сфері діяльності і розташованих у визначеному порядку на носії інформації.
 
3. КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. УНІФІКОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
 
  • Довідники
  • Партнери
  • Нові оголошення
  • Нові компанії