КЛАСИФІКАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ПОСЛУГ 2012 України

Клікніть на папку, щоб відкрити нижчий рівень
 04 Послуги, пов’язані з подорожами
 04.01 Послуги під час відряджень, ділових переговорів
 04.01.01 Послуги, пов’язані з проживанням під час відрядження
 04.01.02 Послуги, пов’язані з харчуванням під час відрядження
 04.01.03 Місцеві транспортні послуги в період відрядження
 04.01.04 Послуги турагенцій та туроператорів, що організовували перебування під час відрядження
 04.02 Послуги, надані сезонним робітникам та працівникам прикордонних районів
 04.02.01 Послуги, пов’язані з проживанням сезонних робітників
 04.02.02 Послуги, пов’язані з харчуванням сезонних робітників
 04.02.03 Місцеві транспортні послуги, надані сезонним робітникам
 04.02.04 Послуги турагенцій та туроператорів, що надавали послуги сезонним робітникам та працівникам прикордонних регіонів
 04.03 Послуги під час інших ділових подорожей
 04.03.01 Послуги, пов’язані з проживанням під час ділової подорожі
 04.03.02 Послуги, пов’язані з харчуванням під час ділової подорожі
 04.03.03 Місцеві транспортні послуги під час ділової подорожі
 04.03.04 Послуги турагенцій та туроператорів, що організовували ділову подорож
 04.04 Послуги, пов’язані з освітньою подорожжю
 04.04.01 Послуги, пов’язані з проживанням під час навчання
 04.04.02 Послуги, пов’язані з харчуванням під час навчання
 04.04.03 Місцеві транспортні послуги під час навчання
 04.04.04 Послуги з освіти
 04.04.05 Послуги турагенцій та туроператорів, що організовували освітню подорож
 04.05 Послуги, пов’язані з подорожжю з оздоровчою метою
 04.05.01 Послуги, пов’язані з проживанням під час оздоровлення
 04.05.02 Послуги, пов’язані з харчуванням під час оздоровлення
 04.05.03 Місцеві транспортні послуги під час оздоровлення
 04.05.04 Послуги лікувальних закладів та інші послуги у сфері охорони здоров’я
 04.05.05 Послуги турагенцій та туроператорів, які проводили організацію оздоровчої подорожі
 04.06 Туристичні послуги
 04.06.01 Послуги турагенцій та туроператорів, які проводили організацію туристичної поїздки
 04.06.02 Послуги гідів та екскурсоводів
 04.06.03 Послуги, пов’язані з проживанням туристів або відпочиваючих
 04.06.04. Послуги, пов’язані з харчуванням туристів або відпочиваючих
 04.06.05 Місцеві транспортні послуги, які одержували туристи або відпочиваючі
 04.07 Послуги під час інших особистих подорожей
 04.07.01 Послуги, пов’язані з проживанням під час особистої подорожі
 04.07.02 Послуги, пов’язані з харчуванням під час особистої подорожі
 04.07.03 Місцеві транспортні послуги під час особистої подорожі

Класифікація зовнішньоекономічних послуг визначає перелік категорій послуг, за якими проводиться державне статистичне спостереження щодо зовнішньої торгівлі послугами з метою одержання всебічної та вичерпної статистичної інформації про зовнішню торгівлю послугами для потреб складання зовнішньоторговельного та платіжного балансів України, а також оцінки розвитку економічних взаємовідносин України з іншими країнами світу.

КЗЕП – це технічний інструмент для впорядкування статистичної інформації щодо експорту-імпорту послуг для зовнішньоторговельного та платіжного балансів України.

КЗЕП містить у собі види послуг, які використовуються у звітності, системі обліку та статистиці експорту-імпорту послуг.

Об’єктами класифікації у КЗЕП є послуги у зовнішньоекономічній діяльності.

За структурою КЗЕП складається з трьох блоків: коду послуги, який має ієрархічну систему класифікації та систему кодування з використанням цифрового коду, найменування послуги та її опису.

Загальне кодове позначення об’єктів КЗЕП має вигляд: ХХ.ХХ.ХХ, де:
ХХ – розділ;
ХХ.XX – підрозділ;
XX.XXY – довідкова стаття при зазначенні послуг окремих підрозділів;
ХХ.ХХ.ХХ – клас;
ХХ.ХХ.ХХY – довідкова стаття при зазначенні послуг окремих класів.

Довідкові статті при зазначенні окремих класів та підрозділів мають літерне позначення Y (літери латинської абетки від a до d)

КЗЕП адаптована до Розширеної класифікації послуг платіжного балансу шостого видання "Керівництва зі складання платіжного балансу", розробленого МВФ.

Ведення КЗЕП здійснює Держстат України.

Підставою для внесення змін до КЗЕП є відповідні зміни в міжнародній класифікації послуг платіжного балансу та особливості в системі національних рахунків.

  • Нові оголошення
  • Нові компанії
  • Наші послуги
  • Розробляємо та супроводжуємо сайти для малого та середнього бізнесу на базі нашого домену. Наприклад: autoschool.dovidnyk.in.ua, де замість autoschool - буде назва вашого підприємства.
    Виготовлення сайту: 500 грн.
    Підтримка сайту: 200 грн за рік. Якщо вас зацікавила ця пропозиція - пишіть нам у Зворотньому зв'язку.
    з повагою, команда Довідника.