КЛАСИФІКАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ПОСЛУГ 2012 України

Клікніть на папку, щоб відкрити нижчий рівень
 10 Ділові послуги
 10.01 Послуги дослідження та розробки
 10.01.01 Послуги, що виконуються на постійній основі
 10.01.02 Інші дослідні послуги
 10.02 Професійні та консалтингові послуги
 10.02.01 Юридичні послуги
 10.02.02 Послуги бухгалтерського обліку, аудиту і податкового консалтингу
 10.02.03 Послуги бізнес-консалтингу
 10.02.04 Рекламні послуги, маркетингові дослідження, опитування громадської думки
 10.02.05 Послуги конвенції, виставок-ярмарків та послуги з організації виставок
 10.02.06 Консультативні послуги
 10.02.07 Послуги в галузі зв’язків із громадськістю
 10.03 Наукові та технічні послуги
 10.03.01 Послуги в галузі архітектури
 10.03.02 Інженерні послуги
 10.03.03 Послуги технічного контролю й аналізу
 10.03.04 Наукові та інші технічні послуги, сертифікаційна діяльність
 10.04 Послуги з обробки та усунення забруднення навколишнього середовища
 10.04.01 Послуги з переробки відходів
 10.04.02 Інші послуги з усунення забруднення навколишнього середовища
 10.05 Послуги сільського господарства та послуги видобутку
 10.05.01 Послуги, пов’язані з сільським господарством
 10.05.02 Послуги, пов’язані з лісовим господарством, рибальством та мисливством
 10.05.03 Послуги, пов’язані з видобутком нафти, газу, вуглеводнів
 10.05.04 Послуги, пов’язані з видобутком корисних копалин
 10.06 Послуги операційного лізингу
 10.06.01 Послуги, пов’язані з організацією операцій із власним нерухомим майном
 10.06.02 Послуги з надання в оренду власного нерухомого майна
 10.06.03 Посередницькі послуги та послуги агентств нерухомості
 10.06.04 Послуги з надання в оренду автомобілів
 10.06.05 Послуги з надання в оренду інших транспортних засобів без обслуговуючого персоналу
 10.06.06 Послуги з надання в оренду інших машин та устатковання
 10.06.07 Послуги з надання в оренду та прокат інших предметів власного користування
 10.07 Послуги, пов’язані з торгівлею, та посередницькі послуги
 10.07.01 Послуги, пов’язані з торгівлею автомобілями та автотоварами
 10.07.02 Послуги, пов’язані з роздрібною торгівлею пальним
 10.07.03 Послуги, пов’язані з роздрібною торгівлею побутовими товарами
 10.07.04 Послуги, пов’язані з оптовою торгівлею
 10.07.05 Інші посередницькі послуги у роздрібній торгівлі
 10.07.06 Інші посередницькі послуги в оптовій торгівлі
 10.08 Інші ділові послуги
 10.08.01 Послуги з працевлаштування, підбору та забезпечення персоналом
 10.08.02 Послуги слідчої діяльності та інших видів захисту
 10.08.03 Різні ділові послуги, не віднесені до інших категорій

Класифікація зовнішньоекономічних послуг визначає перелік категорій послуг, за якими проводиться державне статистичне спостереження щодо зовнішньої торгівлі послугами з метою одержання всебічної та вичерпної статистичної інформації про зовнішню торгівлю послугами для потреб складання зовнішньоторговельного та платіжного балансів України, а також оцінки розвитку економічних взаємовідносин України з іншими країнами світу.

КЗЕП – це технічний інструмент для впорядкування статистичної інформації щодо експорту-імпорту послуг для зовнішньоторговельного та платіжного балансів України.

КЗЕП містить у собі види послуг, які використовуються у звітності, системі обліку та статистиці експорту-імпорту послуг.

Об’єктами класифікації у КЗЕП є послуги у зовнішньоекономічній діяльності.

За структурою КЗЕП складається з трьох блоків: коду послуги, який має ієрархічну систему класифікації та систему кодування з використанням цифрового коду, найменування послуги та її опису.

Загальне кодове позначення об’єктів КЗЕП має вигляд: ХХ.ХХ.ХХ, де:
ХХ – розділ;
ХХ.XX – підрозділ;
XX.XXY – довідкова стаття при зазначенні послуг окремих підрозділів;
ХХ.ХХ.ХХ – клас;
ХХ.ХХ.ХХY – довідкова стаття при зазначенні послуг окремих класів.

Довідкові статті при зазначенні окремих класів та підрозділів мають літерне позначення Y (літери латинської абетки від a до d)

КЗЕП адаптована до Розширеної класифікації послуг платіжного балансу шостого видання "Керівництва зі складання платіжного балансу", розробленого МВФ.

Ведення КЗЕП здійснює Держстат України.

Підставою для внесення змін до КЗЕП є відповідні зміни в міжнародній класифікації послуг платіжного балансу та особливості в системі національних рахунків.

  • Нові оголошення
  • Нові компанії
  • Наші послуги
  • Розробляємо та супроводжуємо сайти для малого та середнього бізнесу на базі нашого домену. Наприклад: autoschool.dovidnyk.in.ua, де замість autoschool - буде назва вашого підприємства.
    Виготовлення сайту: 500 грн.
    Підтримка сайту: 200 грн за рік. Якщо вас зацікавила ця пропозиція - пишіть нам у Зворотньому зв'язку.
    з повагою, команда Довідника.